Bevat mijn defensieve portefeuille niet erg veel aandelen?

Ik ben 60 jaar en beleg al jaren via de huisfondsen van mijn bank. Uit de inventarisatie van mijn financiële positie is gebleken dat ik niet zo van risico houd en ik heb dus een defensief beleggersprofiel. In mijn beleggingsportefeuille zit wel voor 50% aandelen. Onlangs las ik in het FD dat de portefeuilles van de diverse banken er als volgt uit zien. Klopt het dat de diverse banken bij gelijke risicoprofielen een wel erg ongelijke assetmix hanteren?

Getty Images

Figuur 1

Beleggers worden ingedeeld naar hun risicobereidheid, te weten risico-avers; risiconeutraal en risicozoekend. Een risiconeutrale belegger is onverschillig ten opzichte van risico. Een risico-averse belegger kiest voor zekerheid boven risico en zal defensief beleggen.

Een risicozoekende belegger wil doorgaans een hoger rendement en vindt het niet erg dat daar een hoger risico aan vast zit. Deze belegger kiest voor een zeer offensieve portefeuille. Bij elke categorie past een andere asset mix, dat is de opbouw van de portefeuille, bijvoorbeeld 60% obligaties, 20% vastgoed en 20% aandelen.

In figuur 2 is het verband tussen het risico van een assetmix en het rendement van de mix weergegeven. Hierbij geld: hoe hoger het risico, des te hoger het rendement.

Getty Images

Figuur 2

In figuur 3 is het verband tussen het risico van een beleggingsobject en het rendement van een beleggingsobject weergegeven. Doorgaans geldt: hoe hoger het risico, des te hoger het rendement.

Getty Images

Figuur 3

Als de voornoemde figuren aan elkaar worden gekoppeld, zult u wel begrijpen dat een assetmix met veel aandelen een hoger risico met zich mee zal brengen dan een assetmix met vooral obligaties.

Het is dus erg vreemd dat gelijke risicoprofielen zo sterk verschillen wat betreft de assetmix. Een belangrijk probleem is dat de Autoriteit Financiële Markten (AFM) wel richtlijnen heeft gegeven voor de indeling van standaardportefeuilles, maar dat er geen verplichting bestaat met betrekking tot de portefeuilles tot standaardisatie

Uit onderzoek van de AFM blijkt dat de verschillen in risico van portefeuilles, behorend bij een bepaald risicoprofiel, onderling groot zijn. Bij de onderzochte defensieve portefeuilles was het kleinste risico minder dan 3% en de grootste was bijna 10%. Bij offensieve portefeuilles waren de verschillen groter.

De enige manier om portefeuilles van verschillende aanbieders goed te vergelijken is de risicowijzer van de AFM. Dit is een grafische weergave van het risicoprofiel en geeft de belegger in één oogopslag een indicatie van het risico van de beleggingen achter een risicoprofiel. Hier speelt echter hetzelfde probleem als bij de risicoprofielen, de risicowijzer is niet verplicht.

Conclusie
Het is lastig voor beleggers om te bepalen of een portefeuille nu wel of niet bij hen past. Probeer - indien mogelijk - de risicowijzer te raadplegen om portefeuilles te vergelijken ten aanzien van hun risico. Belangrijk is in elk geval dat aandelen doorgaans meer risico met zich meebrengen en obligaties doorgaans minder. Houd daar bij de keuze van de portefeuille rekening mee.

Auteur