Is een groene belegging interessant voor mij?

Getty Images

Ik ben 52 jaar, gehuwd en mijn vrouw en ik hebben iets meer dan € 80.000 aan spaargeld. Wij willen heel graag een bijdrage leveren aan een beter milieu en vragen ons af of een groene belegging interessant is voor ons. We hebben ons spaargeld nu op een internetspaarrekening staan en ontvangen 1,175% rente per jaar. Ik weet dat groene beleggingen een heel laag rendement opleveren. Wat gaan we erop achteruit als we kiezen voor groene beleggingen?

Projecten voor milieubescherming

Groene beleggingen zijn beleggingen in fondsen die deelnemen in projecten voor milieubescherming. Het doel en de feitelijke werkzaamheden van deze instellingen moet hoofdzakelijk bestaan uit kredietverlening aan, of (indirect) beleggen van vermogen in projecten die zijn aangewezen door de Minister van Milieu, in het belang zijn van de milieubescherming en gelegen zijn in Nederland of een ontwikkelingsland.

Lager rendement

Het directe rendement is bij deze beleggingen in de meeste gevallen inderdaad lager dan bij een reguliere spaarrekening, maar door de fiscale aspecten is het rendement veelal hoger.  Dit fiscale voordeel bestaat uit twee componenten. Ten eerste wordt er in box 3 geen 1,2% vermogensrendementsheffing berekend over een bedrag van € 56.420 per persoon voor groene beleggingen. Voor fiscale partners is dit bedrag het dubbele. Ten tweede hebben beleggers met groene beleggingen recht op een heffingskorting van 0,7% van de waarde van de in box 3 vrijgestelde groene belegging aan het begin van een kalenderjaar, met een maximum van € 394. Deze heffingskorting kan met de totaal door u verschuldigde inkomstenbelasting worden verrekend.
[ITEMADVERTORIAL]
Het is voor u financieel vooral interessant als het vermogen in box 3 boven het heffingvrij vermogen uitkomt. Voor uw vrouw en u samen geldt een heffingvrij vermogen van € 42.278. Stel nu dat u het bedrag dat resteert (ongeveer € 40.000) belegt in groene fondsen van Triodos. Uw rendement ziet er dan in vergelijking met uw spaarrekening als volgt uit:

Stel dat het rendement op het Triodos Groenfonds 0,70% bedraagt over een periode van 1 jaar.
 

 

Groenfonds

 

Spaarrekening

 

 

 

Rendement

Bedrag

Rendement

Bedrag

 

Rente

0,70%

€ 280 

1,175%

€ 470

 

VRH

0

€ 0

- 1,2%

- € 480

 

Heffingskorting

0,7%

€ 280

0

€ 0

 

Netto rendement

1,40%

€ 560 

-0,025%

- € 10

 

 

Het is in uw geval dus voordeliger de € 40.000 te beleggen in groene fondsen.

In het ‘overzicht fondsen en beleggingen met belastingvoordeel’ op de site van de Belastingdienst staan alle fondsen die recht geven op de vrijstelling en de heffingskorting.

Auteur