Ouderen in problemen door prijsstijgingen

Getty Images

Door de hogere kosten van onder meer energie en de boodschappen, heeft bijna een kwart van alle senioren de afgelopen maanden moeite om rond te komen.

Daar komt nog bij dat één op de acht senioren zegt geen buffer of spaarpot te hebben om deze tegenvallers op vangen. Extra bijverdienen is juist voor deze groep vaak onmogelijk. Meer dan de helft (54 procent) uit deze bufferloze groep is daarom genoodzaakt nu al te bezuinigen op boodschappen en extra’s.

Vanwege de kosten ziet 16 procent van deze groep nu al af van zorg die eigenlijk nodig is. Ruim één op de tien vervangt de avondmaaltijd al door brood of soep.

Dat blijkt uit onderzoek van seniorenorganisatie KBO-PCOB onder 1.746 senioren met een gemiddelde leeftijd van 76 jaar.

Ingrid Rep, directeur KBO-PCOB: “Doordat de pensioenen jarenlang niet geïndexeerd zijn, staat de koopkracht al langer onder druk en de recente prijsstijgingen van gas en voedingsmiddelen hakken er stevig in. Ook bij senioren die nu geen recht hebben op financiële tegemoetkoming. Het wordt tijd dat de politiek ook naar deze groep gaat omkijken vooral omdat er de komende maanden nog veel op senioren afkomt qua rekeningen. Met een maand voor Prinsjesdag staan we aan de vooravond van een heel groot koopkrachtprobleem. En het kabinet heeft nog niet het begin van een oplossing.

Maatregelen voor meer koopkracht

Senioren verwachten dat de hoge inflatie nog wel een aantal jaar aan zal houden. Het huidige maatregelenpakket van de overheid om de lage en middeninkomens tegemoet te komen – via energietoeslag, btw-verlaging op energie en accijnsverlaging op benzine en diesel, voelt voor de gemiddelde senior als een druppel op de gloeiende plaat. Twee derde van de senioren die deelnamen aan dit onderzoek is van mening dat de Nederlandse overheid te weinig doet om de prijsstijgingen te beteugelen.

Auteur 
  • Webredactie