Bijna 13.000 schademeldingen wateroverlast in Limburg

Nederlandse verzekeraars hebben tot nu toe bijna 13.000 schademeldingen ontvangen als gevolg van de wateroverlast in Limburg. De meeste claims komen uit de getroffen gemeenten Valkenburg aan de Geul (2.873), Heerlen (1.987) en Meerssen (1.345). Het gaat vooral om particuliere schade aan woningen en auto's.

Dit blijkt uit een eerste inventarisatie door het Verbond van Verzekeraars. Inmiddels zijn er al schades afgehandeld en uitbetaald. De meeste claims (9.309) werden gemeld door particulieren op woonverzekeringen. Op autoverzekeringen werden tot nu toe 2100 claims gemeld.

Particuliere schade is in de meeste gevallen verzekerd. Schade aan overheidsgebouwen en WA-verzekerde auto's zijn in de regel niet verzekerd. Bij gewassen, overstromingen van de Maas en op zakelijke polissen ziet het Verbond deels ook schades waarvoor geen verzekering is afgesloten.

Pas over enkele maanden kan het definitieve aantal claims worden vastgesteld. Het Verbond van Verzekeraars kan op dit moment nog geen schatting geven van het totale verzekerde schadebedrag.

Bron: Verzekeraars