Veel misverstanden over verzekering van mobiele telefoon

Telefoon stuk
Getty Images

Ongeveer een op de drie verzekerden denkt ten onrechte dat beschadigingen aan de mobiele telefoon door vallen of stoten zijn verzekerd via de basisdekking van een inboedelverzekering. Dat is niet het geval.

Dat blijkt uit een onderzoek van Pricewise. Er blijken veel misvattingen over het verzekeren van de mobiele telefoon. Zo denkt veertig procent van de Nederlanders dat een mobiele telefoon alleen verzekerd kan worden via een telefoonverzekering. In werkelijkheid kan ook een inboedelverzekering dekking bieden. Welke schade precies verzekerd is, hangt af van de dekking.

Een beschadiging door vallen is bij geen enkele verzekeraar gedekt met de basisdekking van de inboedelverzekering. Deze schade valt onder de uitgebreidere dekkingen van de inboedelverzekering. Datzelfde geldt voor val- en stootschade van andere elektronica zoals laptops en tablets. Ook dat is niet verzekerd op de basisdekking van de inboedelverzekering.

Pricewise heeft een overzicht gemaakt hoe val- en stootschade aan de mobiele telefoon is gedekt op de diverse inboedelverzekeringen. Bij zestien verzekeringen is deze schade standaard gedekt in de allriskverzekering. Bij negen inboedelverzekeringen valt het onder een extra module voor mobiele elektronica. Bij twee inboedelverzekeringen is er helemaal geen dekking voor val- en stootschade aan een mobiele telefoon mogelijk.

Auteur 
Bron 
  • Pricewise