CJIB keert fors meer schadevergoeding uit

Euro uitwisselen
Getty Images

Het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) heeft vorig jaar bijna 38,5 miljoen euro uitgekeerd aan voorschotten aan slachtoffers en nabestaanden. Dat bedrag is veel hoger dan in andere jaren, omdat er in enkele zaken hoge hoge bedragen zijn toegekend door de rechtspraak.

Dit meldt het CJIB. Bijna 33,5 miljoen van het uitgekeerde bedrag was voor slachtoffers van zeden- en geweldsmisdrijven, bijna 5 miljoen was voor slachtoffers van overige misdrijven. Slachtoffers van zeden- en geweldsmisdrijven krijgen de schadevergoeding in de vorm van een voorschot in zijn geheel. 

Slachtoffers van overige misdrijven krijgen een voorschot van maximaal vijfduizend euro. Het CJIB verhaalt de voorschotten op de daders. Slachtoffers hoeven dus zelf niet achter de opgelegde schadevergoeding aan te gaan. 

Het bedrag in 2023 was aanzienlijk hoger dan in 2022 (bijna 18 miljoen euro) en in 2021 (ruim 25 miljoen euro). Het bedrag in 2023 was vooral hoog doordat nabestaanden van de aanslag op de MH17 in de strafzaak tegen de daders in totaal 17 miljoen euro kregen toegekend.

Inning

In de jaren 2021 tot en met 2023 heeft het CJIB ruim 57 miljoen aan schadevergoedingen bij daders geïnd. Kleinere bedragen worden over het algemeen sneller betaald. Door de rechter toegewezen schadevergoedingen verjaren in principe pas vanaf acht Jaar. In ernstige zaken is er geen verjaring.  Daders kunnen geen vervangende hechtenis ondergaan in plaats van het betalen van de schadevergoeding.  

Auteur