Financiële instellingen mogen fraude-info delen

Ruim 160 financiële instellingen, waaronder 80 verzekeraars, mogen gegevens van fraudeurs vastleggen en met elkaar delen via een waarschuwingssysteem. Ze hebben hiervoor een vergunning gekregen van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Het waarschuwingssysteem is een hulpmiddel in de strijd tegen verzekeringsfraude en andere vormen van verzekeringscriminaliteit. Fraudeurs zijn namelijk vaak actief bij meerdere instellingen. Door fraude-informatie uit te wisselen kunnen banken en verzekeraars elkaar waarschuwen. Banken en verzekeraars moeten aan voorwaarden voldoen bij het bijhouden en uitwisselen van fraudegevallen.

Banken en verzekeraars mogen zelf een overzicht van incidenten binnen de eigen organisatie bijhouden, inclusief persoonsgegevens. Het is niet toegestaan deze gegevens grootschalig uit te wisselen. Hiervoor gelden strenge regels. Bij een nieuwe klant mag de bank of verzekeraar wel andere instellingen 'bevragen' of diegene geregistreerd staat.

Er komt geen centrale database of zwarte lijst met details over incidenten. Banken en verzekeraars beheren gegevens zelf en blijven daarvoor verantwoordelijk. Klanten hebben doorgaans het recht om te horen of zij geregistreerd staan. Ook kunnen zij bewaar maken als zij menen dat hun registratie onterecht is.
 

Bron(nen):