Hoe moet de kluis open?

Vraag van de week

In de woning van mijn tante staat een kluis waarvan niemand (behalve tante) weet waar de sleutel is of de code van het slot. Nu tante is overleden vragen we ons af wat te doen.

Het is jammer dat tante niemand in vertrouwen heeft genomen en heeft verteld hoe de kluis open moet en wat zij daarin bewaarde. Nu is de kluis een groot mysterie dat het gevoel van schatgraven oproept. Om problemen achteraf te voorkomen, laat u de kluis het beste openmaken door een daartoe gespecialiseerd bedrijf. Zorg dat daar tenminste twee erfgenamen bij zijn die tenminste twee groepen erfgenamen vertegenwoordigen. Een alternatief kan zijn dat de kluis wordt opengemaakt door een specialist en vervolgens verzegeld, de erfgenamen kunnen dan gezamenlijk de inhoud van de kluis leegmaken zodat iedereen weet wat er in de kluis aanwezig was.

Wat u in ieder geval zult willen voorkomen, is dat er volgens een van de erfgenamen meer in de kluis had moeten zitten dan geïnventariseerd is. Ga dus zeer zorgvuldig om met het openen van een kluis want voor u het weet zijn er problemen die niet zomaar opgelost zijn; vertrouwen komt nog steeds te voet en gaat te paard.

Nico van Scheijndel werkt als juridisch/fiscaal adviseur. Daarnaast houdt hij zich met name bezig met de afwikkeling van nalatenschappen, als Register Executeur, boedelgevolmachtigde of adviseur vanuit zijn bedrijf Akto, uw erfcoach en meer www.akto.nu. Nico van Scheijndel is medeauteur van de almanak Erven en Schenken van Plus Magazine.