Parkeerboete terecht: geen sprake van onmiddellijk laden en lossen 

Getty Images

Onlangs heb ik volgens mij onterecht een parkeerboete gekregen. Ik had mijn auto maar een paar minuten geparkeerd om een zware vracht op te halen bij een winkel en kreeg een bekeuring. Ik heb bezwaar aangetekend en heb geen gelijk gekregen. Is het nog zinvol om beroep aan te tekenen? Ik ben het er namelijk nog steeds niet mee eens. 

U heeft een boete gekregen vanwege parkeren zonder te betalen. Zoals ik al wel eens vaker in deze rubriek heb geschreven, wordt onder parkeren kort samengevat verstaan: “het laten staan van een voertuig, tenzij sprake is van onmiddellijk in- en uitstappen van personen dan wel laden en lossen.” 

In uw geval staat ter discussie of op uw situatie de uitzondering “laden en lossen” van toepassing is. Uit vaste rechtspraak volgt dat het moet gaan om “onmiddellijk laden en lossen” en dat daaronder moet worden verstaan: “het bij voortduring inladen of uitladen van zaken van enige omvang of enig gewicht, onmiddellijk nadat het voertuig tot stilstand is gebracht en gedurende de tijd die daarvoor nodig is. Het moet gaan om zaken van een zodanige omvang of gewicht dat zij niet of bezwaarlijk op een andere wijze dan per voertuig ter plaatse kunnen worden gehaald of gebracht”.
Onlangs heeft de rechtbank Zeeland-West-Brabant uitspraak gedaan in een soortgelijke zaak als die van u. Ook daar was sprake van slechts enkele minuten parkeren en een zware last ophalen (in dat geval: een zware buitenbarbecue); althans zo stelde de bestuurder. Uit deze uitspraak blijkt weer eens duidelijk dat het begrip laden en lossen zeer letterlijk wordt genomen en dat de bewijslast hiervan vrijwel altijd aan de parkeerder is. 

In de onderhavige zaak had de bestuurder volgens de rechtbank niet aannemelijk gemaakt dat de barbecue een zaak was van enige omvang en van enig gewicht. Ook speelde mee dat het ongebruikelijk is om bij laden en lossen niet de dichtstbijzijnde parkeerplek te gebruiken en dat de bestuurder niet voldoende in de nabijheid van de auto was gebleven. De conclusie was daarom dat geen sprake was van “het bij voortduring laden of lossen“ en was de bestuurder gewoon parkeerbelasting verschuldigd. Bijgaand ter informatie deze uitspraak: https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBZWB:2021:…

Hoewel het niet heel zinvol lijkt om beroep aan te tekenen, is het uiteraard aan u of u dit toch wilt proberen. Wellicht heeft u meer argumenten c.q. bewijs om uw verhaal te staven en er is altijd de kans dat de rechter die uw zaak behandelt er net wat anders tegenaan zal kijken. 

Nicole Goud
Nicole Goud
Mr. Nicole Goud is fiscalist en jurist. Zij is ruim 15 jaar als belastingadviseur werkzaam geweest, heeft een aantal jaren gewerkt binnen de advocatuur en als auteur bij een opleidingsbedrijf voor financiële dienstverlening op het gebied van o.a. erfrecht, familierecht, en het fiscale recht (erf- en schenkbelasting, inkomstenbelasting, bedrijfsopvolging). Ook heeft zij ervaring in de notariële boedelpraktijk. Sinds een aantal jaar is zij eigenaar van Akto, uw erfcoach en meer (www.akto.nu) en houdt zij zich bezig met financieel en juridisch advies voor senioren met de focus op de afwikkeling van nalatenschappen. Sinds 21 maart 2019 is zij ook RegisterExecuteur.
Auteur 
  • Mr. Nicole Goud