Ton aan mogelijkheden voor 60-plussers met overwaarde

Huis hypotheek euro
Getty Images

Het is een wens van veel huiseigenaren van 60 jaar en ouder om zo lang mogelijk thuis te wonen. Echter, uit onderzoek blijkt dat de helft van deze groep hier geen geschikt huis voor heeft. Dit terwijl er vaak een schat aan mogelijkheden is, namelijk in de vorm van onbenutte overwaarde.  

AEGON vroeg 500 huiseigenaren van 60 jaar en ouder naar hun wensen wat betreft verduurzaming en levensfasebestendig wonen. Zij gaven in grote mate (93%) aan graag in hun eigen huis te blijven wonen. Ook maakten de meeste 60-plussers zich zorgen over hun toekomstige woonsituatie (53%) en de gevolgen van de energiecrisis (63%).

Het paradoxale is dat, ondanks deze sterke wens en reële zorgen, de meeste huiseigenaren inactief blijven.

De helft van de respondenten geeft aan dat hun huis niet levensfasebestendig is, en nog eens twee derde van de 60-plussers heeft hiervoor nog geen aanpassingen gedaan. Ook heeft de helft nog geen aanpassingen gedaan om te verduurzamen.

De vraag rijst, waarom deze besluiteloosheid? Uit het onderzoek van AEGON blijkt dat deze beslissing vaak vooruit wordt geschoven. Men voelt zich fysiek nog gezond genoeg, ziet op tegen de verbouwing of heeft simpelweg geen zin om erover na te denken. Bij verduurzamen speelt mee dat 76% aangeeft al een laag energieverbruik te hebben.

Opmerkelijk is dat één op de drie 60-plussers aangeeft financiële beperkingen te ervaren bij het toekomstbestendig maken van hun huis. Dit terwijl veel huiseigenaren ‘op een ton aan mogelijkheden zitten’, namelijk in de vorm van overwaarde.

Helaas ontbreekt het vaak aan de benodigde kennis om deze overwaarde in te zetten om prettiger en energiezuiniger te wonen in hun eigen huis.

Dit is een gemiste kans, want zelfs op latere leeftijd zijn er talloze manieren om met behulp van overwaarde uw woning aan te passen. En dat kan zelfs met minimale of zelfs geen extra maandelijkse lasten.

Bent u benieuwd naar uw mogelijkheden om te verbouwen met overwaarde? Of overweegt u om uw overwaarde voor andere doeleinden te benutten? Wij helpen u door uw mogelijkheden in kaart te brengen. Bereken hier vrijblijvend wat mogelijk is met uw overwaarde.