Veel minder wanbetalers in de cel

Mensen met openstaande boetes die geen geld hebben om te betalen, worden nauwelijks meer gegijzeld als dwangmiddel. In 2016 werden 784 mensen in de cel gezet, tegen zo'n 200.000 in 2014. Ook zijn er maatregelen genomen om gijzeling te voorkomen.

Dit concludeert de Nationale Ombudsman een jaar nadat hij in het rapport 'Gegijzeld door het systeem' aan de bel had getrokken over de praktijk dat een niet-betaalde verkeersboete kan leiden tot het verblijf van een paar dagen in de gevangenis. Dit verblijf in de cel is geen straf die de boete vervangt, maar een drukmiddel om wanbetalers tot betalen aan te sporen. Na zo'n gijzeling is de boete niet van de baan.

Betalingsregeling

Naar aanleiding van het rapport uit 2015 heeft het CJIB (Centraal Justitieel Incassobureau) maatregelen genomen. Het CJIB kijkt nu meer naar de persoon, er zijn vaker betalingsregelingen mogelijk en er lopen proefprojecten om eerder in contact te komen met mensen die wel willen betalen, maar dat niet kunnen. Hoewel de Ombudsman verheugd is met het resultaat, is er nog steeds werk aan de winkel en blijft hij de ontwikkelingen volgen.

Jaar gegijzeld

De Ombudsman heeft tegelijkertijd een rapport gepubliceerd over een man die meer dan een jaar in gijzeling is genomen. Het CJIB had na 180 dagen gijzeling contact moeten opnemen om een betalingsregeling te treffen, maar heeft dit nagelaten. De man in kwestie had 57 openstaande boetes voor te hard rijden op de snelweg. Voor iedere boete kon hij een week worden gegijzeld. Na zijn vrijlating heeft hij contact opgenomen met de Nationale Ombudsman. Door diens tussenkomst heeft het CJIB de gemaakte fouten erkend en is de klacht naar tevredenheid opgelost.

Bron: www.nationaleombudsman.nl