Vingerafdruk verplicht voor paspoort

Getty Images

Een Nederlander die een paspoort wil, moet daarvoor zijn vingerafdruk geven. Voor een Nederlandse identiteitskaart is het afgeven van een vingerafdruk niet verplicht. Dit blijkt uit zeven uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Tegen deze uitspraak is geen hoger beroep mogelijk.

Het gaat om zaken waarbij de gemeenten Amsterdam, Den Haag, Nuth en Maastricht de aanvraag van een paspoort niet behandelden omdat de aanvragers weigerden de verplichte vingerafdrukken te geven. Die gemeenten zijn nu in het gelijk gesteld. Volgens een Europese verordening mag een gemeente een paspoort namelijk alleen afgeven als een gezichtsopname en twee vingerafdrukken worden opgenomen op de chip van een paspoort. Een gemeente mag niet van deze regel afwijken en ook voor gewetensbezwaarden zijn er geen uitzonderingen.

Aanvankelijk eiste de Nederlandse Paspoortwet een verplichte afname van vier vingerafdrukken en een langdurige opslag daarvan in een decentrale databank. Dat laatste is in strijd met het recht op privacy, aldus de Afdeling bestuursrechtspraak. Inmiddels is wettelijk geregeld dat er niet meer dan twee vingerafdrukken decentraal mogen worden opgeslagen en niet langer dan nodig om het paspoort te maken. De gezichtsopname mag van de Afdeling bestuursrechtspraak wel decentraal worden opgeslagen.

Identiteitskaart

Voor een identiteitskaart gold ook een wettelijke verplichting tot een gezichtsopname en vier vingerafdrukken. Om die reden weigerden de gemeenten Utrecht, Amsterdam en De Fryske Marren een identiteitskaart te verstrekken aan ‘vingerafdruk-weigeraars’. De Afdeling bestuursrechtspraak oordeelt dat dat niet terecht is. De verplichting stond niet in de Europese verordening en hoefde dus niet in de Nederlandse wet te staan. Inmiddels is die verplichting ook uit de wet geschrapt. De eis om vingerafdrukken te geven is daarom een onnodige inbreuk op het privéleven. Voor een identiteitskaart hoeven geen vingerafdrukken te worden afgenomen.

Bron: www.raadvanstate.nl

Auteur 
  • Redactie