Corona: kan ik nog wel naar de audicien?

Ga niet naar de audicien als u verkouden of koortsig bent

Sinds corona rondwaart, denken we na over dingen waar we nog maar kortgeleden nooit bij stilstonden. Een bezoek aan de audicien bijvoorbeeld: kan dat nog wel?

De meeste audiciens zijn tot op heden – 26 maart 2020 – nog steeds geopend. Wel hanteren de winkels strikte regels. De NVAB (Nederlandse Vereniging van Audicien Bedrijven) heeft daartoe een uitgebreid protocol opgesteld.

Corona en een bezoek aan de audicien

Wilt u naar de audicien, houd dan rekening met de volgende zaken:

  •  Audiciens werken alleen nog op afspraak. Inloopspreekuren zijn er momenteel niet meer. Ook als u alleen voor nazorg komt of bijvoorbeeld een kleine reparatie aan uw hoortoestel wilt laten uitvoeren, moet u een afspraak maken.
  • De medewerkers houden steeds 1,5 meter afstand en wijken hier slechts in urgente gevallen van af. Als dat inderdaad nodig is, dan moet de audicien u van tevoren uitleggen en laten zien welke hygiënemaatregelen hij neemt.
  • In de winkel heeft u de mogelijkheid uw handen te desinfecteren.
  • De audicien desinfecteert oppervlakken en apparatuur vóór en ná elk gebruik, liefst waar u bij bent. U mag daar ook gewoon naar vragen.
  • Bent u 70 jaar of ouder? Maak dan alleen een afspraak bij de audicien als het echt niet anders kan.
  • Bij een gehoortest maakt u géén gebruik van de button, maar steekt u uw hand op ten teken dat u de toon hoort.
  • Op dit moment voert de audicien geen IG-metingen (hoortoestelcontrole) meer uit. Heeft u problemen met uw hoortoestel, dan moet die meting dus wachten totdat de coronamaatregelen niet langer nodig zijn.
  • Als u gehoorbescherming op maat nodig heeft, dan krijgt u tijdelijk kant-en-klare gehoorbescherming. Metingen voor gehoorbescherming op maat vinden pas weer plaats als de coronamaatregelen niet meer nodig zijn.
  • De audicien zal een hoortoestel niet in uw oor plaatsen, dat moet u zelf doen. Hij kan u wel uitleggen hoe dat moet, bijvoorbeeld met een demo-hoortoestel in zijn eigen oor of met behulp van een instructievideo. Dit geldt ook voor de uitleg over reiniging en onderhoud aan uw hoortoestel.

Tot slot: ga niet naar de audicien als u verkouden of koortsig bent.