Covid-19 was vorig jaar doodsoorzaak nummer drie

ic-opname
Getty Images

Vorig jaar was ruim 12 procent van de sterfgevallen in Nederland te wijten aan covid-19. Kanker was de belangrijkste doodsoorzaak, gevolgd door hart- en vaatziekten, blijkt uit voorlopige cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Van de 168.678 mensen die in 2020 overleden, werd ruim 20 duizend veroorzaakt door een corona-infectie. Dat komt neer op ongeveer één op de acht sterfgevallen. Kanker was bij ruim een kwart van de overledenen de doodsoorzaak, bij nog eens een kleine kwart waren dat hart- en vaatziekten.

In alle leeftijdsgroepen nam het aantal overlijdens toe, maar het meest bij ouderen als gevolg van het coronavirus. Daarnaast overleden tegelijkertijd juist minder mensen aan ziekten als kanker en hart- en vaatziekten. Het aantal sterfgevallen als gevolg van deze ziekten daalt al sinds 2000, maar nam afgelopen jaar nog sneller af dan in voorgaande jaren.

Volgens het CBS is het mogelijk dat mensen met chronische ziekten door covid-19 eerder zijn overleden, vooral 80-plussers. In jaren met een griepepidemie, zoals in 2018 en 2019, is een vergelijkbaar beeld te zien. Tegelijkertijd zijn er meer mensen overleden na een ongelukkige val, een trend die al sinds 2000 gaande is. Het aantal verkeersongevallen en zelfdodingen daalt juist de afgelopen jaren, ook vorig jaar.

Auteur 
  • Aukeline van Dorp
Bron 
  • CBS
  • Volkskrant