Mogelijk medicijntekorten door coronavirus

Door het coronavirus heeft India, de grootste producent van generieke medicijnen, de export van belangrijke bestanddelen aan banden gelegd. Hierdoor is in Europa de angst ontstaan dat er binnenkort medicijntekorten ontstaan. Dat schrijft ad.nl.

Een generiek medicijn is een soort 'kopie' van een merkmedicijn en heeft dezelfde werkzame stof als het merkgeneesmiddel. India heeft de export aan banden gelegd van 26 farmaceutische ingrediënten, zogeheten API’s, en de medicijnen die daarvan gemaakt worden.

Op de lijst van producten die niet langer geëxporteerd worden, staan onder meer een aantal soorten antibiotica en paracetamol.

Coronavirus

De export is vermoedelijk gedaan om binnenlandse medicijntekorten op te kunnen vangen. Het tekort is ontstaan door het coronavirus, omdat de levering van Chinese grondstoffen stokt voor de productie ervan. Zeventig procent van de API’s wordt gemaakt uit door China geleverde grondstoffen.

Paul Molinaro, binnen de World Health Organization (WHO) onder meer verantwoordelijk voor logistiek, zegt dat hij onderzoekt wat voor effecten de stap van India zou kunnen hebben. "Op het moment zijn de problemen nog niet zo groot als met persoonlijke veiligheidsmiddelen als mondkapjes, maar de angst is wel dat er medicijntekorten ontstaan."