Afspraken over alimentatie vóór het huwelijk mogelijk?

Trouwen
Getty Images

Mijn dochter en haar vriend gaan binnenkort trouwen. Nu begreep ik van haar dat zij in hun huwelijkse voorwaarden willen opnemen dat geen van beiden alimentatie hoeft te betalen bij een eventuele echtscheiding. Behalve dat ik dat onverstandig vind, vroeg ik mij of het überhaupt mogelijk is om dit samen zo af te spreken.

Aanstaande echtgenoten kiezen er vaak voor om voorafgaand aan het huwelijk afspraken te maken die worden vastgelegd in huwelijkse voorwaarden. Vaak gaat dit over gemeenschap van goederen of het volledig uitsluiten daarvan. Ook kunnen er afspraken worden gemaakt over de manier waarop zij met elkaar zullen afrekenen als er onverhoopt een echtscheiding zal plaatsvinden.

Uw vraag of het ook mogelijk is om van tevoren afspraken te maken over  partneralimentatie is al vaker aan de rechter voorgelegd. Zelfs de Hoge Raad heeft hierover al in 1980 en 1996 uitspraak gedaan. Daaruit kan worden opgemaakt dat afspraken over alimentatie alleen kunnen werken als bij de echtscheiding blijkt dat deze alimentatie gelijk of hoger is dan de alimentatie volgens het Burgerlijk Wetboek. Dit houdt in dat een afspraak voorafgaand aan het huwelijk om geen partneralimentatie te vergoeden niet werkt.

In de praktijk blijkt dat er nog steeds mensen zijn die dergelijke afspraken (een zogenoemd  nihilbeding) van tevoren met elkaar willen maken. Er zijn ook juristen die dit standpunt met een beroep op contractsvrijheid verdedigbaar vinden. Recent heeft de Hoge Raad zich hier weer over uitgelaten en in lijn met de geldende rechtspraak is, heeft deze hoogste rechter opnieuw bepaald dat het opnemen van zo’n nihilbeding voorafgaand aan het huwelijk rechtskracht mist en dus nietig is; anders gezegd op dat moment kan het recht op partneralimentatie niet worden uitgesloten.  

Om dit mogelijk te maken zou de wet op dit punt gewijzigd moeten worden en daar is kennelijk op dit moment (bewust) (nog) niet voor gekozen.

N.B. Overigens is het wel mogelijk om in het echtscheidingsconvenant afspraken te maken dat afgezien wordt van partneralimentatie; ook als een van de partners hier wel recht op zou hebben.

mr. Nicole Goud is fiscalist en jurist. Zij is ruim 15 jaar als belastingadviseur werkzaam geweest, heeft een aantal jaren gewerkt binnen de advocatuur en als auteur bij een opleidingsbedrijf voor financiële dienstverlening op het gebied van o.a. erfrecht, familierecht, en het fiscale recht (erf- en schenkbelasting, inkomstenbelasting, bedrijfsopvolging). Ook heeft zij ervaring in de notariële boedelpraktijk. Sinds een aantal jaar is zij eigenaar van Akto, uw erfcoach en meer (www.akto.nu) en houdt zij zich vooral bezig met alle juridische, fiscale en financiële aspecten die zien op de voorbereiding en de afwikkeling van nalatenschappen. Sinds 21 maart 2019 is zij ook RegisterExecuteur.

Mr. Nicole Goud
Mr. Nicole Goud
Auteur