Belangrijke zaken rond de erfenis

Getty Images

Erfrecht, testament en erfbelasting: om een testament op te laten maken of te wijzigen, moet u in Nederland naar de notaris. Die zal met u alle mogelijkheden doornemen en uw testament afstemmen op uw persoonlijke situatie en wensen. Wat staat er in een testament? Wanneer laat je die maken? En hoeveel is de erfbelasting?

Een testament is een notariële akte, waarin u vastlegt wat uw wensen zijn na uw overlijden. U kunt geld of goederen nalaten aan bijvoorbeeld een partner, een goede vriend, een instelling of aan een goed doel. Andere zaken die u in een testament kunt opnemen, zijn uw wensen voor de uitvaart en de benoeming van een executeur, die na uw overlijden toeziet op de uitvoering van uw laatste wil. U kunt uw testament te allen tijde aanpassen als u andere keuzes wilt maken.[ITEMADVERTORIAL]

Wanneer maken

Notaris mr. Jasper Heemskerk, werkzaam bij Heemskerk & Feijen notarissen: “Heeft u geen testament laten opmaken en zou u komen te overlijden, dan geldt het wettelijk erfrecht. Dat betekent dat alleen uw echtgenoot en kinderen of, indien u die niet heeft, andere familieleden zullen erven. Een testament is nodig als u wilt afwijken van de wet. Wanneer u (ook) andere erfgenamen wilt aanwijzen, bijvoorbeeld een goed doel, wanneer er sprake is van een samengesteld gezin, of wanneer u wettelijke erfgenamen wilt uitsluiten, dient u dus een testament te laten opstellen bij de notaris.”

Nederland telt meer dan 150.000 samengestelde gezinnen. Het regelen van de erfenis ligt dan ingewikkelder. Ook dan is het zeker van belang de nalatenschap goed te hebben geregeld.

Erfbelasting

Erfgenamen betalen belasting over de waarde van hun erfenis, de zogenoemde erfbelasting. Dat percentage kan voor kinderen oplopen tot 20 procent en voor broers en zussen zelfs tot 40 procent. Sinds 1 januari 2006 geldt deze belastingregel niet meer voor uw schenking aan liefdadigheidsinstellingen. Over uw schenking aan een goed doel betaalt u dus géén erfbelasting: alles wat u nalaat, komt volledig ten goede aan het werk van het goede doel.

Auteur 
  • Pieter Hagebout