Belastingvrij schenken aan overigen

Geldkwesties

In Plus Magazine worden in de rubriek Geldkwesties iedere maand lezersvragen beantwoord.

Regelmatig lees ik in Plus Magazine over schenkingen. Het is mij duidelijk wat er onder eigen kinderen en kleinkinderen wordt verstaan. Maar er is ook een categorie ‘Overig’. Vallen daar aangetrouwde en samenwonende kinderen onder?

Nee. Bij berekening van de vrijstelling en hoogte van de schenkbelasting worden partners als één en dezelfde persoon aangemerkt. Schenkt u 50.000 euro aan een kind en 50.000 euro aan zijn of haar partner, dan geldt dat als een schenking van 100.000 euro aan uw kind. Als partners gelden gehuwden en geregistreerd partners. Samenwoners met contract gelden als partner na twee jaar samenwonen. Voor samenwoners zonder contract is die termijn vijf jaar. Onder ‘Overig’ vallen bijvoorbeeld vrienden.