De eigen bijdrage en het verpleeghuis, deel 2

Vraag van de week

Verpleeghuisclausule
Getty Images

Mijn moeder is als langstlevende ouder opgenomen in een verpleeghuis. Eerder vroeg ik u naar de verpleeghuisclausule in het testament van mijn vader. Maar wat doen we met het vermogen van mijn moeder als de woning verkocht is?

Met de verpleeghuisclausule worden de vorderingen op uw moeder/erfdelen van uw vader opeisbaar en zijn deze zichtbaar geworden als vermogen in box 3 bij uw moeder en tellen daarom ook niet meer mee bij de eigen bijdrage zorg (Wet langdurige zorg). Overigens berekent het CAK de eigen bijdrage zorg op basis van de gegevens van twee jaar eerder, dus voor 2023 met de cijfers van 1 januari 2021. 

Is het vermogen van uw moeder op 1 januari 2023 minder dan €31.340 dan wordt de eigen bijdrage alleen over het inkomen van uw moeder berekend. Was het vermogen op 1 januari 2021 (dus het vermogen waarmee het CAK de eigen bijdrage zorg berekent) hoger dan de vrijstelling vermogen, vraag dan een peiljaarherziening aan waarmee u het verzoek doet aan het CAK om met het vermogen van 1 januari 2023 te rekenen. Zit het vermogen van uw moeder vast in de eigen woning dan is er de eerste twee jaar niets aan de hand omdat de woning een box 1 woning is en sowieso nog niet meetelt voor de berekening eigen bijdrage. Het vermogen dat privé van moeder is, kan zij wegschenken om zo haar vermogen in box 3 te verminderen.

Bij het doen van schenkingen door uw moeder moet u wel rekening houden met de jaarlijkse vrijstelling schenkbelasting €6.035 voor kinderen in 2023 en €2.418 voor alle anderen. Schenkt moeder meer dan de vrijstelling dan is er door de kinderen 10% schenkbelasting verschuldigd tot €138.642 en daarboven 20%. Voor kleinkinderen zijn de percentages respectievelijk 18% en 36% en voor alle anderen 30% en 40%.

Door te schenken, is wellicht schenkbelasting verschuldigd, maar neemt de grootte van de eigen bijdrage zorg af.  Afhankelijk van de grootte van het vermogen en hoeveel schenkbelasting verschuldigd is, is er eerder of later in de tijd een voordeel door de lagere eigen bijdrage zorg.

Nico van Scheijndel
Nico van Scheijndel

 

Nico van Scheijndel houdt hij zich met name bezig met de afwikkeling van nalatenschappen, als Register Executeur, boedelgevolmachtigde of adviseur vanuit zijn bedrijf Akto, uw erfcoach en meer www.akto.nu. Nico van Scheijndel is medeauteur van de almanak Erven en Schenken van Plus magazine.

Auteur 
  • Nico van Scheijndel