De eigen bijdrage zorg

Getty Images

Mijn moeder is opgenomen in een zorginstelling. Vorig jaar is haar woning verkocht en nu staat de verkoopsom op haar rekening. Omdat ze het zelf niet nodig heeft en de eigen bijdrage zorg het liefst zo laag mogelijk houdt wil ze schenken, waar moeten we aan denken?

Om te weten hoe uw moeder het beste kan schenken, moet u eerst weten hoe het CAK de eigen bijdrage zorg berekent. De eigen bijdrage Wet langdurige zorg berekent het CAK namelijk over het saldo van twee jaar terug. De eigen bijdrage in 2016 is dus gebaseerd op het saldo van 1 januari 2014. De eigen woning was toen nog in het bezit van moeder, ze mocht die opgeven in box 1 (maximaal vier jaar) en speelt geen rol bij de berekening van de eigen bijdrage nu. Voor 2017 is het saldo van 1 januari 2015 van belang voor de eigen bijdrage zorg. Sinds de woning verkocht is en het saldo op 1 januari 2016 hoger is dan voorheen, speelt dit saldo een rol bij de eigen bijdrage in 2018. Zorgt uw moeder dat het saldo voor 1 januari 2017 of 2018 geslonken is tot de vrijstellingen van box 3 (€ 25.000) dan kan zij bij het CAK een peiljaarherziening aanvragen. Het CAK houdt dan voor 2018 rekening met het saldo op 1 januari 2017 of 1 januari 2018.
 
Een aantal manieren
Afstand doen van het vermogen, dat is vrijgekomen na de verkoop van de woning kan moeder op een aantal manieren doen. Het kan enerzijds door de erfdelen van uw overleden vader uit te keren en anderzijds door haar vermogen weg te schenken. Zijn de erfdelen van vader nog in het bezit van moeder, of heeft moeder het vruchtgebruik van die erfdelen, dan kan zij of zelf besluiten er afstand van te doen. Het kan ook zijn dat het testament van vader voorziet in het vrijvallen van de vordering of het vruchtgebruik bij opname in een zorginstelling. Moeder kan op grond daarvan de vrijgevallen erfdelen aan de kinderen overmaken.

Schenkt moeder uit eigen vermogen, dan schenkt ze waarschijnlijk meer per kind dan de vrijstelling van de schenkbelasting. Omdat de vrijstelling schenkbelasting € 15.000 lager is dan de vrijstelling erfbelasting, betalen de kinderen € 1.500 meer belasting over de som die zij ontvangen. Maar met de schenking voorkomt moeder ook de hoge eigen bijdrage zorg over het vermogen. Als vuistregel mag u aanhouden dat met iedere € 100.000 die moeder niet meer heeft, zij € 600 minder eigen bijdrage per maand betaalt. Met drie kinderen moet zij dus drie maal € 1500 hogere schenkbelasting compenseren met een lagere eigen bijdrage. Geeft moeder € 100.000 weg, dan moet zij dus € 4.500 compenseren, dat is ongeveer acht maanden lagere eigen bijdrage.

Wilt u precies weten wat uw moeder kan besparen, maak dan een of meerdere proefberekeningen (met verschillend saldo in box 3) op de site van het CAK (hetcak.nl).