De ex is aan zet

Vraag van de week

Getty Images

Onze zoon is onverwacht zonder testament overleden. Hij heeft een zoontje van zes jaar dat bij zijn ex woont. Na het overlijden dringt zij zich erg op en wil alles gaan regelen, maar dat vinden wij erg ongepast. Zij zegt dat zij juist aan zet is en niet wij als directe familie. Wie heeft er gelijk?

Het is jammer dat een verlies juridisch benaderd wordt want iedereen heeft iemand verloren. Uw familie, een zoon of broer en het zoontje, zijn vader. Maar de ex-vrouw, tevens moeder van het jongetje, heeft wel gelijk. Zij is de langstlevende ouder van het kind en daarmee ook de wettelijk vertegenwoordiger van het minderjarige kind, dat de enige erfgenaam is. Zij zal daarom namens haar zoontje de nalatenschap moeten afwikkelen.

Als afwikkelaar van de nalatenschap van een minderjarige erfgenaam zijn er extra regels die gevolgd moeten worden. Zo moet een kind beneficiair aanvaarden zodat het zijn jonge leven niet met schulden begint. Zijn er overduidelijk meer schulden dan bezittingen dan kan de moeder de rechter vragen de nalatenschap voor het kind te mogen verwerpen. Maar zo kort na het overlijden komt het eerst aan op het inventariseren van de bezittingen en schulden. Zaken meenemen uit de woning of verdelen is nog lang niet aan de orde. Zijn er schulden dan moeten die vereffend worden met de bezittingen. Is de nalatenschap positief dan is het aan de moeder, de ex-echtgenote, om de belangen van haar zoon te behartigen. Gunt zij u als directe familie zaken dan is dat fijn maar u heeft geen recht waar u zich op kunt beroepen. Formeel mag zij dat zelfs niet eens want het is niet van haar en alleen als het in het belang van haar zoontje is.

Overigens zal de nalatenschap van het kind door de rechter na de afwikkeling vaak verplicht op een zogenoemde BEM-rekening (Belegging Erfenis en andere gelden Minderjarigen) worden geplaatst om te zorgen dat het geld dat na het afwikkelen overblijft ook beschikbaar blijft voor het nu minderjarige kind. U hoeft dus niet bang te zijn dat de ex-vrouw de nalatenschap van het kind over de balk zal smijten.

Nico van Scheijndel werkt als juridisch/fiscaal adviseur en houdt hij zich met name bezig met de afwikkeling van nalatenschappen, als Register Executeur, boedelgevolmachtigde of adviseur vanuit zijn bedrijf Akto, uw erfcoach en meer www.akto.nu. Nico van Scheijndel is medeauteur van de almanak Erven en Schenken van Plus Magazine.

Auteur 
  • Nico van Scheijndel