Een hoge nota van de notaris

Vraag van de week

Mijn moeder is recent overleden. Omdat we niet zeker wisten of het testament dat wij vonden ook het laatste was, hebben we de notaris gevraagd om dit uit te zoeken. Toen we bij de notaris aan tafel zaten, is er van alles besproken, maar naar mijn idee hebben we alleen gevraagd om een verklaring van executele op te stellen. De nota van de notaris is ruim €1.500 is dat niet wat veel?

U heeft ongetwijfeld te maken gehad met een notaris die zijn taak zeer serieus neemt en u misschien overladen heeft met informatie waardoor voor u niet duidelijk is wat er nu precies afgesproken is. De notaris had er goed aan gedaan de besluiten aan het einde van het gesprek nog eens kort op te sommen zodat duidelijk is wat u van de notaris mag verwachten en tegen welke kosten.

Uw vraag is er een die vaak voorbij komt en die mij toch steeds weer verbaast. De notaris heeft meestal een behoorlijk hoog uurtarief en de kosten lopen dus snel op. Het zou daarom logisch zijn dat de notaris u ook op die kosten wijst; niet iedereen heeft tenslotte diepe zakken. Dat de notaris u wijst op de kosten is niet alleen beleefd, maar ook nodig want u sluit met hem een overeenkomst wanneer u de notaris vraagt werkzaamheden voor u te verrichten. De notaris doet u het aanbod om enige diensten te verlenen en noemt daarbij zijn prijs en u kunt ingaan op dit aanbod. Wanneer u en de notaris andere ideeën hebben van wat is afgesproken, leidt dat onherroepelijk tot onaangename verrassingen. U doet er goed aan de notaris te vragen wat hij voor het bedrag op de nota heeft gedaan en waarom hij meent dat hij die diensten moest verlenen en dus kosten mocht maken.

De praktijk wijst uit dat wanneer de overeenkomst niet duidelijk is, de notaris als dienstverlener moet aantonen dat er een overeenkomst is gesloten waarin is afgesproken dat hij die diensten zou verlenen. De Kamer (van toezicht) van het notariaat heeft dit in eerdere uitspraken bevestigd: de bewijslast van de opdracht ligt bij de notaris en de notaris moest de nota die hij had ingediend aanpassen. Klagen en in gesprek zijn met de notaris dus.

Nico van Scheijndel werkt als juridisch/fiscaal adviseur voor onder andere de Plustelefoon. Daarnaast houdt hij zich met name bezig met de afwikkeling van nalatenschappen, als Register Executeur, boedelgevolmachtigde of adviseur vanuit zijn bedrijf Akto, uw erfcoach en meer. Nico van Scheijndel is medeauteur van de almanak Erven en Schenken van Plus magazine.