Een kind meer schenken dan de anderen

Een van onze kinderen gaan wij – vanwege haar persoonlijke omstandigheden en omdat het dit jaar nog onbelast kan – binnenkort een groot bedrag schenken. Wij kunnen dit niet ook aan de andere kinderen schenken, want het grootste deel van ons vermogen zit in ons huis. Kunnen we dit gelijk trekken bij de verdeling van de erfenis. We verwachten dat onze woning dan met overwaarde verkocht kan worden.

Meestal hebben ouders de bedoeling om alle kinderen gelijk te behandelen; ook financieel. Vaak zorgen persoonlijke omstandigheden en fiscale mogelijkheden ervoor dat dit toch niet voor alle kinderen gelijk uitpakt. Dit is ook bij u het geval. Als u uw kinderen toch zo veel mogelijk gelijk wilt behandelen, adviseer ik u een inbrengverplichting op te nemen in de schenkingsovereenkomst of - als dit niet is gebeurd op dat moment – in elk geval in uw testament. Dit zorgt echter in veel gevallen niet voor een volledige gelijkstelling. Zo heeft het kind dat eerder een schenking heeft ontvangen, ook eerder het genot over de gelden. De ‘achtergestelde’ kinderen krijgen in het ergste geval pas het genot als de langstlevende ouder overlijdt. 

De inbrengverplichting vergroot weliswaar het erfdeel van de ‘achtergestelde’ kinderen, maar dit brengt met zich mee dat deze kinderen mogelijk ook meer erfbelasting moeten betalen, terwijl het andere kind wellicht eerder belastingvrij de schenking heeft gekregen én eerder over het geld kon beschikken. Verder geldt nog dat als de kinderen bij het overlijden van de eerste ouder een vordering op de langstlevende ouder krijgen, de ‘achtergestelde’ kinderen financieel voordeliger uit zijn als aan de vordering een hogere rente is gekoppeld en de langstlevende ouder nog vele jaren leeft.

Bovenstaande verschillen zijn helaas bijna niet te vermijden. Alleen door alle kinderen hetzelfde bedrag op hetzelfde moment te schenken is gelijke behandeling gewaarborgd.

Mr. Nicole GoudMr. Nicole Goud is fiscalist en jurist. Zij is ruim 15 jaar als belastingadviseur werkzaam geweest, heeft een aantal jaren gewerkt binnen de advocatuur en als auteur bij een opleidingsbedrijf voor financiële dienstverlening op het gebied van o.a. erfrecht, familierecht, en het fiscale recht (erf- en schenkbelasting, inkomstenbelasting, bedrijfsopvolging). Ook heeft zij ervaring in de notariële boedelpraktijk. Sinds een aantal jaar is zij eigenaar van Akto, uw erfcoach en meer (www.akto.nu) en houdt zij zich bezig met financieel en juridisch advies voor senioren met de focus op de afwikkeling van nalatenschappen. Sinds 21 maart 2019 is zij ook RegisterExecuteur.