Erfenis van de eerst overledene uitkeren

Vraag van de week

Getty Images

Na het overlijden van zijn vrouw 20 jaar geleden, zijn mijn man en ik getrouwd. Uit zijn eerste huwelijk heeft hij drie kinderen. Eind vorig jaar is mijn man overleden, zijn kinderen vragen nu om de erfenis van hun moeder, moet ik hen dat uitkeren?

Ja, de erfenis van de overleden echtgenote van uw man valt vrij bij het overlijden van de langstlevende partner. U moet dus die erfenis uitbetalen aan de kinderen van uw man. Hoeveel dat is hangt samen met de waarde van de nalatenschap van uw mans eerste vrouw en of over die erfenis rente verschuldigd is. Had uw man het vruchtgebruik, dan keert u de waarde uit die de erfenis ten tijde van het overlijden had. Is over de erfenis een jaarlijkse rente verschuldigd, dan moet u die optellen bij de vordering. Dus als de erfenis voor ieder van de kinderen € 10.000 is en als er volgens het testament een rente van 6 procent verschuldigd is, dan moet u over 20 jaar € 10.000 plus 20 x € 600 uitbetalen: € 22.000 per kind.

[ITEMADVERTORIAL]

Door de rente is het mogelijk dat de verschuldigde erfenis inclusief de rente groter is dan het bezit of groter dan het vrije bezit. In het ergste geval moet u dan de woning verkopen om de erfenis uit te kunnen betalen. Een alternatief is dan om de erfenis toch schuldig te blijven en de vordering geheel of gedeeltelijk te laten doorlopen. De kinderen moeten daarmee instemmen.
Door het overlijden van uw man krijgen de kinderen vervolgens weer een vordering op u ter grootte van het erfdeel van hun vader. Is er een testament waarin een rente verschuldigd is over de vordering van de kinderen, dan kunt u binnen acht maanden na overlijden (per notariële akte) afzien van die renteverplichting. Afzien van de renteverplichting zorgt er voor dat de waarde van de erfenis van uw man niet hoger oploopt zoals bij de erfenis van zijn vrouw. Op die manier blijft er misschien nog wat over voor uw eigen kinderen.

Na uw overlijden is de erfenis van uw man een schuld in de erfenis. Ook de erfenis van zijn eerste vrouw, als die nog niet is uitgekeerd, vormt een schuld. Beide schulden worden in mindering gebracht op de bezittingen ten tijde van uw overlijden. Is door de rente de vordering van de kinderen van uw man groter geworden dan het bezit en hebben uw kinderen zuiver aanvaard, dan moeten ze uit eigen  middelen de schuld aan hun stiefbroers en -zusters voldoen. Uw kinderen doen er daarom goed aan uw nalatenschap beneficiair te aanvaarden om niet voor meer schuld aansprakelijk te zijn dan er bezit is.

Nico van Scheijndel geeft al 20 jaar lang or financieel, juridisch advies aan ouderen onder andere voor de Plustelefoon. Daarnaast wikkelt hij via Akto.nu, uw erfcoach en meer, nalatenschappen af.