Erfenis: wat als kind bijstand ontvangt?

Getty Images

Een van onze kinderen (onze oudste zoon) heeft op dit moment een bijstandsuitkering. Wat gebeurt er met deze uitkering als een van ons komt te overlijden? En wat als we allebei zijn overleden? Wij hebben geen testament.

U geeft aan dat u geen testament heeft. Daardoor is het wettelijk erfrecht van toepassing, waardoor de langstlevende partner en de kinderen de erfgenamen zijn, de langstlevende de beschikking krijgt over alles en de kinderen een niet-opeisbare vordering op de langstlevende ouder krijgen. De kinderen ontvangen dus nog niets maar erven wel. Dit heeft bij een kind dat een bijstandsuitkering ontvangt de volgende gevolgen. Volgens de regels van de Participatiewet kan de gemeente vanaf het moment dat er een erfenis is opengevallen betaalde bijstand terugvorderen. Een nalatenschap is opengevallen als de erflater is overleden.

Omdat de vordering van uw oudste zoon niet-opeisbaar is en hij en zijn broers en zus dus nog niets ontvangen, blijven de bijstandsuitkeringen gewoon doorlopen. Echter, wanneer die vordering opeisbaar wordt (meestal bij overlijden van de langstlevende echtgenoot) kan de gemeente de eerder uitgekeerde bijstand verhalen op die vordering. Ze mogen daarbij teruggaan tot het moment van overlijden van de eerste ouder. Na het overlijden van de langstlevende ouder wordt de uitkering van uw oudste zoon - wanneer hij nog steeds een uitkering krachtens de Participatiewet ontvangt - stopgezet en moet hij op zijn vermogen interen tot de vrijstelling voor vermogen €6.295 in 2022. Teert hij teveel in dan kan hij een boete krijgen van maximaal zes maanden uitkering. Teveel interen doet hij wanneer hij per maand meer uitgeeft dan 1,5 keer het bedrag dat hij op dat moment ontvangt aan bijstand.

Mr. Nicole GoudMr. Nicole Goud is fiscalist en jurist. Zij is ruim 15 jaar als belastingadviseur werkzaam geweest, heeft een aantal jaren gewerkt binnen de advocatuur en als auteur bij een opleidingsbedrijf voor financiële dienstverlening op het gebied van o.a. erfrecht, familierecht, en het fiscale recht (erf- en schenkbelasting, inkomstenbelasting, bedrijfsopvolging). Ook heeft zij ervaring in de notariële boedelpraktijk. Sinds een aantal jaar is zij eigenaar van Akto, uw erfcoach en meer (www.akto.nu) en houdt zij zich bezig met financieel en juridisch advies voor senioren met de focus op de afwikkeling van nalatenschappen. Sinds 21 maart 2019 is zij ook RegisterExecuteur.

Auteur