Gelijke behandeling kinderen en schenken?

Vraag en antwoord

In verband met aankoop van haar woning willen wij onze jongste dochter het grote bedrag van de jubelton schenken. Dit kan dan nog net zonder schenkbelasting aangezien zij in februari 40 jaar wordt. Nu willen mijn vrouw en ik onze kinderen graag zo gelijk mogelijk behandelen, maar wij beschikken niet over zo veel geld om de anderen op dit moment ook te schenken. Al ons geld zit in onze woning. Hoe kunnen wij dit oplossen?

Meestal hebben ouders (net als u) de intentie om alle kinderen gelijk te behandelen; ook financieel. Vaak zorgen persoonlijke omstandigheden en fiscale mogelijkheden ervoor dat dit toch niet voor alle kinderen gelijk uitpakt. Om uw kinderen toch zo veel mogelijk gelijk te behandelen, kunt u dit rechtzetten door een inbrengverplichting op te nemen in de schenkingsovereenkomst of in uw testamenten. Bij uw overlijden moet degene die geschonken heeft gekregen (in uw geval uw dochter) dan het geschonken bedrag inbrengen in de nalatenschap, zodat na de verdeling uiteindelijk iedereen evenveel heeft verkregen.

Let echter op. Dit zorgt in veel gevallen niet voor een volledige gelijkstelling. Zo krijgt het kind dat de schenking heeft ontvangen, eerder het genot en de andere kinderen krijgen in het ergste geval pas het genot van dit bedrag als de langstlevende ouder overlijdt. Ook zal er vaak een verschil in belasting ontstaan. Door de inbreng worden de erfdelen van de andere kinderen weliswaar groter, maar zullen zij in de meeste gevallen ook meer erfbelasting moeten betalen; dit terwijl uw jongste dochter haar schenking onbelast heeft ontvangen. Ook kan dit leiden tot nog meer ongelijkheid als de kinderen bij het overlijden van de eerste ouder een vordering op de langstlevende ouder krijgen en er een hoge rente over verschuldigd is.

Het gaat op deze plek te ver om dit verder uit te leggen, maar wees u er van bewust dat volledige gelijkstelling alleen bereikt kan worden door alle kinderen op hetzelfde moment evenveel te schenken. Als dit om wat voor reden dan ook niet anders kan, is het opnemen van een inbrengverplichting een uitstekend middel. Als u precies wilt weten hoe dit zit, laat u dan goed adviseren.

mr. Nicole Goud is fiscalist en jurist. Zij is ruim 15 jaar als belastingadviseur werkzaam geweest, heeft een aantal jaren gewerkt binnen de advocatuur en als auteur bij een opleidingsbedrijf voor financiële dienstverlening op het gebied van o.a. erfrecht, familierecht, en het fiscale recht (erf- en schenkbelasting, inkomstenbelasting, bedrijfsopvolging). Ook heeft zij ervaring in de notariële boedelpraktijk. Sinds een aantal jaar is zij eigenaar van Akto, uw erfcoach en meer (www.akto.nu) en houdt zij zich bezig met financieel en juridisch advies voor senioren met de focus op de afwikkeling van nalatenschappen. Sinds 21 maart 2019 is zij ook RegisterExecuteur.