Hebben ouders van een overleden werknemer recht op de overlijdensuitkering van de werkgever?

Onze zoon is een paar maanden geleden overleden. Hij had geen partner en ook geen kinderen. Nu hebben wij begrepen dat er nog iets bestaat als een overlijdensuitkering van zijn werkgever. Kunt u mij zeggen of wij als zijn ouders en enige erfgenamen recht hebben op deze uitkering?

Het is inderdaad zo dat een werkgever na het overlijden van een werknemer verplicht is om een overlijdensuitkering te betalen aan de nabestaanden. Deze (wettelijk verplichte) uitkering bedraagt een maandsalaris plus vakantiegeld. In een CAO of in de arbeidsovereenkomst kan afgesproken zijn dat de  overlijdensuitkering hoger is. Een dergelijke uitkering maakt namelijk vaak onderdeel uit van de secundaire arbeidvoorwaarden.

Wie volgens deze regeling aangemerkt worden als de nabestaanden, wordt in het Burgerlijk Wetboek precies omschreven. De overlijdensuitkering komt namelijk in eerste aanleg toe aan de echtgenoot, geregistreerd partner of partner met wie de werknemer ongehuwd samenleefde. Voor dit laatste is het voeren van een gezamenlijke huishouding vereist en bloedverwanten in de eerste graad zoals een ouder of een kind zijn hiervan uitgezonderd. Is er geen partner (meer) dan gaat deze uitkering naar de minderjarige kinderen. Zijn deze er ook niet dan wordt de uitkering uitbetaald aan degene die met de overleden werknemer samenleefde én die door hem grotendeels werd onderhouden. Een werkgever hoeft hierdoor geen uitkering te betalen aan familieleden van een alleenstaande overleden werknemer zonder minderjarige kinderen. Ervan uitgaande dat u niet bij uw zoon inwoonde en niet door hem werd onderhouden, betekent dit dat u geen recht heeft op de overlijdensuitkering.

Ter info:  Een overlijdensuitkering mag overigens belastingvrij door de werkgever worden uitbetaald tot maximaal drie keer het maandsalaris van de overleden werknemer.

Mr. Nicole Goud is fiscalist en jurist met jarenlange ervaring in onder meer de belastingadvieswereld (sinds 1987). Ook heeft zij een aantal jaren gewerkt als auteur en ontwikkelaar van lesmateriaal bij een opleidingsbedrijf voor de financiële dienstverlening. Op dit moment gebruikt zij haar kennis en ervaring bij de professionele afwikkeling van nalatenschappen en als juridisch/fiscaal adviseur binnen haar eigen bedrijf Akto, uw erfcoach en meer (www.akto.nu).