Heeft het ontvangen van een legaat gevolgen voor uitkering van de ontvanger?

Vraag: Ik ben bezig met mijn testament. Een van de legatarissen die ik in mijn testament wil opnemen is een goede vriendin die tot voor kort lerares was. In overleg met de school is zij sinds vorig jaar werkloos (zij is 62) met sollicitatieplicht die gecontroleerd wordt door het UWV. Ik neem aan dat er geen inkomenstoets plaats vindt als zij het legaat ontvangt (dit zijn immers geen inkomsten uit arbeid). Kan zij het bedrag inderdaad ontvangen zonder dat dit invloed heeft op haar uitkering.

Antwoord:

Zoals u zelf al aangeeft vormt een legaat dat iemand ontvangt inderdaad geen inkomsten uit arbeid. Bij sommige uitkeringen speelt het vermogen echter een rol. Als het gaat om een WW-, een IOAW of een IOW-uitkering en niet om een bijstandsuitkering dan telt dan het vermogen niet mee (dit lijkt in de situatie van uw vriendin het meest waarschijnlijk). 

Zou er sprake zijn van een bijstandsuitkering dan speelt het vermogen wel een rol. Voor 2021 bedraagt de vermogensgrens €12.590,- voor een gezin en voor een alleenstaande ouder en €6.295,- voor een alleenstaande. Heeft iemand meer vermogen dan maximaal is toegestaan om nog bijstand te krijgen (de wettelijke grens), dan kan de bijstandsgerechtigde hiermee in zijn/haar  levensonderhoud voorzien. Hij of zij heeft geen recht op bijstand totdat dit meerdere vermogen daaraan is besteed.

Als u niet weet welke uitkering uw vriendin ontvangt en u dit zeker wilt weten, zult u dit dus aan haar moeten vragen. Ter informatie en verduidelijking, treft u hierbij nog een link hierover aan.
 

Mr. Nicole Goud is fiscalist en jurist. Zij is ruim 15 jaar als belastingadviseur werkzaam geweest, heeft een aantal jaren gewerkt binnen de advocatuur en als auteur bij een opleidingsbedrijf voor financiële dienstverlening op het gebied van o.a. erfrecht, familierecht, en het fiscale recht (erf- en schenkbelasting, inkomstenbelasting, bedrijfsopvolging). Ook heeft zij ervaring in de notariële boedelpraktijk. Sinds een aantal jaar is zij eigenaar van Akto, uw erfcoach en meer (www.akto.nu) en houdt zij zich bezig met financieel en juridisch advies voor senioren met de focus op de afwikkeling van nalatenschappen. Sinds 21 maart 2019 is zij ook RegisterExecuteur.