Heeft mijn man mij onterfd?

Getty Images

Mijn man is onlangs op 73-jarige leeftijd overleden. Hij heeft ooit, in 1991, een testament laten maken, waarin hij zijn enige dochter als enige erfgename heeft benoemt. Wij hadden toen een LAT relatie. Maar in 1992 zijn wij gaan samenwonen en in 2002 getrouwd, in gemeenschap van goederen. Ik wist niets van dit testament, dat komt na zijn overlijden boven water en als ik het goed begrijp, ben ik door dit oude testament in feite onterfd. Ik ben onthutst, wat zijn mijn rechten als langstlevende?


U leest een gratis artikel uit Plus Magazine.

Jasper Nobel, kandidaat notaris bij Grafhorst Notarissen.

In 1991 had uw relatie nog een andere status, maar door een huwelijk wordt een oud testament niet herroepen. Uw echtgenoot had zelf het initiatief moeten nemen om het testament aan te passen aan de nieuwe situatie als hij u wilde betrekken in de verdeling van de erfenis. In heel uitzonderlijke gevallen kan door uitleg tot de conclusie worden gekomen dat het testament alleen geldt in de periode dat uw echtgenoot niet gehuwd was. Dat zal dan door een rechter moeten worden vastgesteld. U bent nu als echtgenote onterfd en krijgt in beginsel niets uit de nalatenschap. Het huidige erfrecht geeft u het recht om hiertegen te protesteren.

U kunt het vruchtgebruik krijgen van (een deel) van de erfenis als u daar voor uw verzorging behoefte aan heeft en dit kunt aantonen. Ik begrijp dat u een goede verstandhouding met de dochter van uw echtgenoot. Als u met haar overeenstemming bereikt over het vruchtgebruik dan kan uw notaris dit voor u vastleggen en hoeft u geen uitspraak van de rechter te vragen. De termijn waarbinnen u een beroep kunt doen op dit vruchtgebruik is erg kort, u doet er verstandig aan om zo snel mogelijk naar de notaris te gaan voor meer advies.

Op Plusonline.nl bieden we iedereen de kans gratis kennis te maken met Plus Magazine. Hét maandblad bomvol informatie en inspiratie. Maar deze artikelen, dossiers en columns maken kost veel tijd en geld. Wilt u meer? Overweeg dan ook een abonnement op Plus Magazine.

Of schrijf u in voor onze nieuwsbrief.

Heeft u een vraag voor de rubriek Geldkwesties in Plus Magazine?
E-mail dan naar geldenrecht@plusmagazine.nl
Vergeet niet uw naam en leeftijd vermelden. Een deel van de vragen leggen we voor aan een panel van deskundigen, dat onder meer bestaat uit een notaris, AOW-, belasting- en pensioenexperts en deskundigen die meer weten over consumentenrecht.
Alleen geselecteerde vragen worden beantwoord in Plus Magazine. De redactie anonimiseert vragen standaard voor publicatie en waar nodig kort de redactie deze ook in.
Auteur