Hoe moet ik mijn niet-opeisbare legaat van mijn oma opgeven in mijn aangifte inkomstenbelasting?

Vraag en antwoord

Nicole Goud beantwoordt uw vraag.

Vraag:

Ik heb vorig jaar een bedrag van mijn oma geërfd. Dit is echter pas opeisbaar als mijn opa ook is overleden. Dit snap ik heel goed natuurlijk. Ik vroeg mij alleen af óf en hoe ik dit nu op moet nemen in mijn aangifte inkomensbelasting. Mijn moeder vertelde dat zij haar erfdeel niet hoeft op te geven. Kunt u mij vertellen hoe dit zit?

Antwoord:

Wat uw moeder vertelt klopt voor zover het inderdaad gaat om haar eigen erfdeel. Waarschijnlijk is uw moeder samen met uw opa wel erfgenaam van uw oma/haar moeder, maar heeft zij een niet-opeisbare vordering gekregen op uw opa/haar vader. Hoewel dit voor uw opa een schuld is, heeft de wetgever bepaald dat in dergelijke gevallen uw opa alles aan moet geven voor de belastingen en uw moeder niets. Anders gezegd, deze schuld en vordering zijn ‘gedefiscaliseerd’ zolang de vordering niet-opeisbaar is. 

In de wet is nadrukkelijk bepaald dat deze defiscalisering slechts geldt in bepaalde situaties en dat er in elk geval sprake moet zijn van de situatie van ouders-kinderen. Hoewel u dus - net als uw moeder - nog niets ontvangt en er ook bij u dus sprake is van een niet-opeisbare vordering betekent dit voor u dat u deze vordering moet opgeven in box 3 in uw aangifte inkomstenbelasting; dit uiteraard voor zover u vermogen heeft boven het vrijgestelde bedrag van €30.000 (per persoon). Uw opa geeft dit legaat op als een schuld in box 3. Voor welk bedrag dit bij u beiden moet worden opgenomen, hangt af van de rente-afspraken die van toepassing zijn op dit legaat.

Nicole Goud is fiscalist en jurist. Zij is ruim 15 jaar als belastingadviseur werkzaam geweest, heeft een aantal jaren gewerkt binnen de advocatuur en als auteur bij een opleidingsbedrijf voor financiële dienstverlening op het gebied van o.a. erfrecht, familierecht, en het fiscale recht (erf- en schenkbelasting, inkomstenbelasting, bedrijfsopvolging). Ook heeft zij ervaring in de notariële boedelpraktijk. Sinds een aantal jaar is zij eigenaar van Akto, uw erfcoach en meer (www.akto.nu) en houdt zij zich bezig met financieel en juridisch advies voor senioren met de focus op de afwikkeling van nalatenschappen. Sinds 21 maart 2019 is zij ook RegisterExecuteur.