Hulp voor nabestaanden bij bankzaken

Getty Images

Banken hebben met de Nederlandse Vereniging van Banken een online checklist ontwikkeld. Nabestaanden kunnen zo eenvoudig nagaan of ze een verklaring van erfrecht nodig hebben als ze willen beschikken over de bankrekening van een overleden naaste. Ook is er een webpagina met meer informatie hierover.

Banken vragen vaak een verklaring van erfrecht om zeker te zijn dat de juiste persoon toegang krijgt tot de bankrekening. Er zijn ook situaties waarin de bank deze verklaring niet nodig heeft. Voor langstlevende partners geldt bijvoorbeeld sinds 2011 dat een verklaring niet nodig is als er minder dan 100.000 euro op de rekening staat. Nieuw is dat banken afspraken hebben gemaakt voor andere nabestaanden, zoals kinderen. Zij hebben geen verklaring van erfrecht meer nodig als het bedrag lager is dan 10.000 euro.

De Checklist staat hier: https://www.nvb.nl/checklist

Auteur 
  • Perry van Dijk
Bron 
  • NVB