Huwelijkse voorwaarden en langstlevende testament

Ik heb begrepen dat volgens de wet de langstlevende tegenwoordig automatisch alles erft. Dit is wat mijn man en ik ook graag zouden willen. Wij zijn echter op huwelijkse voorwaarden getrouwd en hebben drie kinderen. Wij vroegen ons nu af of dit ook geldt als je niet in gemeenschap van goederen bent getrouwd. Of moeten wij nu toch een testament opmaken?

Wat u schrijft klopt niet helemaal. Het is volgens het wettelijk erfrecht namelijk niet zo dat de langstlevende alles erft. De langstlevende en de kinderen erven namelijk ieder een gelijk deel van de nalatenschap. Wel is het zo dat de langstlevende bij het overlijden van de echtgenoot/geregistreerde partner de beschikking houdt over alles. De kinderen krijgen in dat geval een vordering op de langstlevende die – in het algemeen – pas opeisbaar is bij het overlijden van deze langstlevende. Het maakt hierbij niet uit of u in gemeenschap van goederen of met huwelijkse voorwaarden bent getrouwd.

Waar dit wel voor uitmaakt is voor de hoogte van de nalatenschap (en daarmee ook voor de hoogte van de eventueel verschuldigde erfbelasting).  
Als u in gemeenschap van goederen getrouwd zou zijn dan zou de nalatenschap de helft van het totale (gemeenschaps)vermogen op het moment van overlijden zijn. Nu u op huwelijkse voorwaarden bent getrouwd, bestaat de nalatenschap uit het privévermogen van degene die als eerste is komen te overlijden.

N.B. Door bijvoorbeeld het opnemen van een finaal verrekenbeding wordt bij overlijden gehandeld alsof u op dat moment toch in gemeenschap van goederen was getrouwd. Dit kan fiscaal gunstig zijn. Hiervoor is wel vereist dat het gaat om een verplicht wederkerig finaal verrekenbeding.  Zie hiervoor ook een eerder artikel van mij:  https://www.plusonline.nl/erven-en-schenken/finaal-verrekenbeding-moet-verplicht-en-wederkerig-zijn-om-ook-voor-de

Nicole GoudMr. Nicole Goud is fiscalist en jurist met jarenlange ervaring in m.n. de belastingadvieswereld (sinds 1987). Tot voor kort was zij werkzaam bij een opleidingsbedrijf voor financiële dienstverlening waar zij lesmateriaal schreef  en ontwikkelde voor o.a. banken, verzekeringsmaatschappijen, accountants en financiële planners op juridisch en fiscaal gebied. Sinds kort is zij eigenaar van Akto, uw erfcoach en meer (www.akto.nu).