Is een papieren schenking zinvol?

Vraag van de week

Ik hoor op verjaardagen veel verhalen over hoe bekenden proberen met een papieren schenking erfbelasting over hun erfenis te voorkomen. Ik vraag me echter af of een schenking van mij op papier aan mijn kinderen zinvol is. Kunt u mij informeren?

Een papieren schenking wordt veel gebruikt om vermogen dat vast zit in de eigen woning of aandelen of iets dergelijks alvast over te dragen. Vaak wordt dan geschonken aan de toekomstige erfgenamen. Op papier wordt dan geschonken zonder dat het ook daadwerkelijk betaald hoeft te worden. Bij een papieren schenking schenkt u op papier geld weg en leent het op papier direct van de ontvanger weer terug. Omdat de schenking (over het algemeen) pas vrijvalt bij overlijden, is een notariële akte vereist om het gestelde doel te bereiken. Dat doel is eigenlijk altijd het voorkomen van erfbelasting. Door de schenking neemt het vermogen af en dus is over minder geld erfbelasting verschuldigd.

Maar is het zinvol om te doen? Een vuistregel is dat wanneer u per kind minder nalaat dan €20.616 er sowieso geen erfbelasting verschuldigd is. Dan maatregelen nemen om erfbelasting te voorkomen heeft dan ook geen zin. Wel zinvol is het als u meer bezit. Met iedere €1000 die u op papier schenkt, bespaart u 10 procent erfbelasting: dat wil zeggen €100. Laat u per kind meer na dan €145.000 (de vrijstelling erfbelasting van €20.616, plus de bovengrens van de eerste belastingschijf van €124.727), dan is de winst zelfs 20 procent erfbelasting.

Over het bedrag dat u per papieren schenking hebt geschonken, bent u verplicht jaarlijks 6 procent rente te betalen. Die 6 procent is veel, maar kan daardoor een extra argument zijn om een papieren schenking te doen. Met die 6 procent draagt u immers volkomen legaal jaarlijks een extra bedrag over aan de toekomstige erfgenamen.

Houd van de gedane schenkingen en betaalde rente een goede administratie bij zodat bij overlijden of uitkeren duidelijk is dat aan alle verplichtingen is voldaan. Is de rente niet betaald, dan is de papieren schenking voor niets geweest, want dan telt de gedane schenking weer gewoon mee bij de erfenis.

De papieren schenking valt in de meeste aktes vrij bij overlijden. Steeds vaker wordt ook opname in een zorginstelling als aflossingsgrond opgenomen zodat het vermogen afneemt en dus niet meetelt bij de bepaling van de eigen bijdrage zorg.

Is een papieren schenking zinvol? Als u voldoende vermogen hebt zeker, maar houdt wel een goede administratie bij en betaal jaarlijks de verschuldigde rente. Houdt verder rekening met notariskosten. Schenkt u ieder jaar, dan is steeds opnieuw een notariële akte nodig.