Is het levenstestament en testament van mijn overleden vrouw nog geldig? 

Oudere man
Getty Images

Mijn vrouw is anderhalf jaar geleden overleden. Wij hebben een aantal jaar geleden allebei een testament en een levenstestament laten opmaken. Kunt u mij zeggen of het testament en het levenstestament van mijn vrouw vervallen zijn nu zij is overleden? En in mijn testament wordt mijn vrouw genoemd als erfgename. Moet ik dit veranderen of gaat het dan automatisch over op mijn twee zoons? 

Een levenstestament heeft sowieso geen werking meer op het moment dat iemand is overleden. Het levenstestament van uw vrouw is dus niet meer van belang.

Het testament van uw vrouw is van belang voor de afwikkeling van haar nalatenschap. Afhankelijk van wat er in haar testament staat en wat er na haar overlijden is gebeurd, kan de inhoud van dit testament nog van belang zijn. Ik vermoed dat volgens het testament van uw vrouw u en de kinderen de erfgenamen zijn, u de beschikking over alles heeft gekregen en de kinderen een niet-opeisbare vordering op u als langstlevende hebben gekregen.

Er kan over deze vorderingen een rente verschuldigd zijn en wellicht staat er nog meer in haar testament dat gevolgen heeft voor bijvoorbeeld de eventueel verschuldigde erfbelasting bij haar overlijden en voor uw eigen nalatenschap te zijner tijd. Het testament van uw vrouw is dus wel degelijk nog van belang; het werkt immers juist na haar overlijden. Ook als er niets is gebeurd na haar overlijden op dit punt, kan het verstandig zijn om dit nog eens goed te bekijken of te laten bekijken (bijvoorbeeld door een erfcoach, notaris of RegisterExecuteur) zodat u eventueel de erfdelen van de kinderen (en dus van hun niet-opeisbare vorderingen op u) alsnog vast kunt stellen.

Voor wat betreft uw tweede vraag het volgende. Ook hierbij is van belang wat er daarover precies in uw testament is opgenomen. Als ik uitga van de situatie zoals hierboven beschreven en:

  • u inderdaad wilt dat uw nalatenschap uiteindelijk bij uw kinderen terecht komt en 
  • u verder geen andere/nieuwe wensen heeft (denk aan het benoemen van een executeur of bijvoorbeeld het toekennen van legaten aan eventuele kleinkinderen)

is aanpassing zeer waarschijnlijk niet nodig. 

Mr. Nicole Goud is fiscalist en jurist. Zij is ruim 15 jaar als belastingadviseur werkzaam geweest, heeft een aantal jaren gewerkt binnen de advocatuur en als auteur bij een opleidingsbedrijf voor financiële dienstverlening op het gebied van o.a. erfrecht, familierecht, en het fiscale recht (erf- en schenkbelasting, inkomstenbelasting, bedrijfsopvolging). Ook heeft zij ervaring in de notariële boedelpraktijk. Sinds een aantal jaar is zij eigenaar van Akto, uw erfcoach en meer (www.akto.nu) en houdt zij zich vooral bezig met alle juridische, fiscale en financiële aspecten die zien op de voorbereiding en de afwikkeling van nalatenschappen. Sinds 21 maart 2019 is zij ook RegisterExecuteur.

Mr. Nicole Goud
Mr. Nicole Goud
Auteur 
  • Mr. Nicole Goud