Kan een legaat voor kleinkinderen erfbelasting schelen?

Onze twee kinderen erven straks samen ongeveer twee ton. Maar mijn dochter (51) heeft een uitkering én de nodige toeslagen. Die zou ze door de erfenis wellicht kwijtraken. Maar als we onze vier kleinkinderen ieder 30.000 euro nalaten, zodat voor de twee kinderen ieder een bedrag van 40.000 euro overblijft, is dan het probleem voor mijn dochter opgelost?

Laat ik maar met de deur in huis vallen: zelfs als er voor uw dochter 40.000 euro overblijft, komt haar (bijstands) uitkering in gevaar. Dat kan ook het geval zijn met de huurtoeslag. Met de zorgtoeslag zal het wel loslopen. Daar ligt de vermogensgrens boven de 100.000 euro.

Maar ik denk dat u te ver vooruit loopt op de dingen die kunnen gebeuren. U vergeet misschien dat de hele erfenis eerst nog naar de langstlevende ouder gaat. Het eerste overlijden is wel het moment dat de kindsdelen vastgesteld worden,  maar die zijn niet de helft van de erfenis. Het kindsdeel zal in uw situatie niet veel meer zijn dan 30.000 euro, een derde van de helft. Daarover moet u al wel erfbelasting betalen. Maar door een vrijstelling van ruim 20.000 euro,  is dat niet veel meer dan 1.000 euro  per kind. Het is de ervaring van veel notarissen dat mensen de erfbelasting te hoog inschatten.

Pas als de langstlevende ook overlijdt,  komt de overdracht van het geld voor de kinderen op gang. Dat is dus het moment waarop de erfenissen uitgekeerd gaan worden.  Allereerst natuurlijk de kindsdelen en verder de nalatenschap van de langstlevende ouder.  Als beide ouders niet kort na elkaar overlijden, kan dat nog jaren  duren. Misschien heeft uw dochter dan al lang weer een baan.
Natuurlijk kunt u naar een notaris gaan en voorstellen om een legaat op te nemen voor uw kleinkinderen. Maar bespreek het goed met uw kinderen, want zij gaan minder krijgen en of u er erfbelasting mee voorkomt is de vraag.