Kan een testament verjaren?

Ik heb een vraag over de geldigheid van verjaarde testamenten. Door allerlei oorzaken is in onze familie een testament blijven liggen. Hoe weten we of het echt is. Wie kan dat controleren?

Testamenten verjaren niet en worden altijd bewaard, zelfs als er een nieuwe versie van gemaakt wordt. Het testament waarvan u de geldigheid onderzoekt, blijkt na enig verder speurwerk te stammen uit 1988. Dat is relatief nog nieuw. In het Centraal Testamenten Register (CTR)  in Den Haag, zijn alle testamenten vanaf 1890 geregistreerd. Je kan er zien of er in een bepaald geval een testament is opgemaakt, wanneer en bij welke notaris. De testamenten zelf liggen er dus niet, want die blijven in het archief van de notaris. En als die stopt met werken, worden ze overgedragen aan zijn opvolger.  Het CTR wijst u dus de weg. 0900-114 41 14 ( €0,25 per minuut)

De inhoud van een testament is uiteraard alleen bij de erflater bekend en bij degenen die hij of zij in vertrouwen genomen heeft. Na het overlijden mogen alleen wettelijke erfgenamen en personen die in het testament zijn aangewezen als erfgenaam, het testament inzien. Degenen die een legaat hebben ontvangen en ook onterfde erfgenamen hebben slechts recht op inzage van een beperkt deel van het testament. Ze krijgen geen volledige kopie van het testament, maar een uittreksel van de notaris. Een uittreksel van het testament gaat ook naar de Belastingdienst.