Kan ik een testament ook via Skype opstellen?

Of moet ik naar de notaris?

Door ziekte ben ik niet in staat om naar de notaris te gaan, maar wil wel graag een testament opstellen. De notaris is wat huiverig om in deze tijden bij mij op bezoek te komen en stelt voor het testament via Skype, Teams, Google Meet of Zoom op te stellen. Is dat rechtsgeldig?

Ja, sinds 24 april is de Tijdelijke wet Covid-19 Justitie en Veiligheid aangenomen en deze geldt in principe tot september 2023. In veel documenten die je bij de notaris opstelt staat de zin 'heden verscheen voor mij ten kantore' en dat is een belangrijke bepaling omdat de notaris de identiteit moet vaststellen van degene voor wie hij een document opstelt.

Bovendien moet een notaris ook controleren of degene die aan tafel zit in staat is om zijn of haar wensen helder te formuleren en de gevolgen daarvan overziet.

Maar nood wijzigt in dit geval de wet en daarom bestaat nu ook de mogelijkheid om een testament middels beeldbellen op te stellen en dat wordt ook wel een 'Skypetestament'genoemd. Goed om te weten: je bent niet verplicht dit via Skype te doen er zijn ook alternatieven, zoals Zoom, Google Meet en Teams.

En een Skype-testemant mag niet zomaar, zegt persnotaris Aniel Autar:"Het skypetestament is uitsluitend bedoeld voor noodsituaties, bijvoorbeeld als iemand die in quarantaine zit een testament wil maken en op geen enkele wijze is staat is persoonlijk voor de notaris te verschijnen.” Bovendien wijst hij erop dat de specialsistenvereniging van erfrechtnotarissen EPN inmiddels een protocol heeft opgesteld."Dit helpt notarissen om vast te leggen op welke wijze het testament tot stand gekomen is, zodat later in juridische procedures kan worden aangetoond dat alle zorgvuldigheidseisen in acht zijn genomen", aldus Autar. Zo moeten er bijvoorbeeld tweezijdige audiovisuele middelen worden gebruikt, zodat gecontroleerd kan worden of de client alleen is en niet onder druk gezet en dat hij of zij snapt wat de gevolgen zijn na het overlijden.