Kan ik mijn nabestaandenpensioen schenken?

Vraag van de week

Onlangs ontving ik een brief van het pensioenfonds van mijn ex-man waarin stond dat hij is overleden en dat ik recht heb op een nabestaandenpensioen. Omdat ze me niet eerder konden vinden, krijg ik dit nabestaandenpensioen van de afgelopen vijf jaar in een keer overgemaakt. Ik wil dat geld eigenlijk niet hebben omdat ik dan mijn huurtoeslag kwijt raak. Kan ik het niet schenken aan mijn kinderen?

Nee, dit achterstallig pensioen komt u persoonlijk toe. U kunt het niet zomaar 'doorschenken' aan uw kinderen. Met betrekking tot de huurtoeslag hebt u wel gelijk. Omdat uw inkomen door het nabestaandenpensioen toeneemt, kan dat gevolgen hebben voor de hoogte van de huurtoeslag. Komt u door het extra inkomen boven de grens dat nog huurtoeslag mogelijk is, dan vervalt de huurtoeslag helemaal.

Is dat niet het geval,  maak dan - als u de nieuwe beschikking hebt ontvangen - bezwaar tegen het totaal stoppen van de huurtoeslag vanwege de nabetaling van de afgelopen vijf jaar. U vraagt in het bezwaar aan de Belastingdienst om de nabetaling van het pensioen van uw ex-man aan te merken als ‘bijzonder inkomen’. Erkent de Belastingdienst de nabetaling van het pensioen als ‘bijzonder inkomen’ dan houdt zij voor de toekenning van de huurtoeslag geheel of gedeeltelijk geen rekening met dit extra inkomen. Dit ‘bijzonder inkomen’ is er ook als u de afkoop van een klein pensioen zou ontvangen (minder dan € 497,27 per jaar in 2020).

'Doorschenken' van het bedrag aan uw kinderen waarbij u buiten beeld van de Belastingdienst blijft, kan niet. Wat wel kan is het netto bedrag schenken aan de kinderen zodat uw spaargeld op 1 januari 2021 onder de maximum vermogens grens voor de huurtoeslag blijft. Op 1 januari 2020 was dit bedrag € 30.846 per persoon.

Nico van Scheijndel werkt als juridisch/fiscaal adviseur voor onder andere (de afgelopen 23 jaar) de Plustelefoon. Daarnaast houdt hij zich met name bezig met de afwikkeling van nalatenschappen, als Register Executeur, boedelgevolmachtigde of adviseur vanuit zijn bedrijf Akto, uw erfcoach en meer www.akto.nu. Nico van Scheijndel is medeauteur van de almanak Erven en Schenken van Plus Magazine.