Legitieme portie staat ter discussie

Ouders zouden hun kinderen volledig moeten kunnen onterven. Die kinderen zouden geen aanspraken mogen maken op een legitieme portie. Dat vindt meer dan de helft van de Nederlanders. Zij willen de legitieme portie afschaffen of beperken. Ongeveer een op de drie Nederlanders wil de legitieme portie handhaven.

Dit blijkt uit een onderzoek van het Centrum voor Notarieel Recht en Netwerk Notarissen. In de erfwet staat dat kinderen recht hebben op een legitieme portie als een ouder overlijdt. Ook als de kinderen zijn onterfd. De legitieme portie is de helft van het wettelijk erfdeel. Het onterfde kind moet dit zelf opeisen.

Uit het onderzoek blijkt dat meer dan de helft van de Nederlanders de legitieme portie niet wil behouden, in elk geval niet zoals het nu geregeld is. De groep die de legitieme portie niet volledig wil afschaffen zou alleen nog een legitieme portie willen voor minderjarige kinderen, die het geld nodig hebben voor verzorging, opvoeding, levensonderhoud en studie. Uit de enquête onder notarissen, advocaten en andere erfenisdeskundigen komt hetzelfde beeld naar voren.

Vangnet
De onderzoekers zien in de resultaten een behoefte aan een vangnet voor jongeren die in problemen zouden komen als een ouder overlijdt. Zij wijzen op een mogelijkheid die nu al bestaat: de 'som ineens'. Dit is een geldbedrag uit de erfenis voor verzorging, opvoeding, levensonderhoud en studie. De onderzoekers vinden dat dit verder en beter zou kunnen worden uitgewerkt.