Papieren schenking: wat is wijsheid?

Vraag van de week  

Oudere man papierwerk
Getty Images

Mijn vrouw en ik willen zoveel mogelijk erfbelasting proberen te besparen. We overwegen schenkingen op papier te doen uit de waarde van onze woning, maar hebben ook voldoende contant geld. Wat is wijsheid in deze?

Een papieren schenking wordt over het algemeen gedaan, omdat de beschikbare middelen (het vermogen) vastzitten in de eigen woning of ander onroerend goed. Met een papieren schenking schenkt u met behulp van een notariële akte een bepaald bedrag om het vervolgens direct weer terug te lenen van de ontvanger. Vervolgens gaat u jaarlijks 6% rente betalen over het bedrag dat u geschonken heeft. Met een dergelijke papieren schenking draagt u dus vermogen over op de personen (meestal kinderen) als een voorschot op de erfenis of omdat u het ze gunt. Hoewel u met de papieren schenking dus over het geen u geschonken heeft, kunt blijven beschikken, heeft u op deze manier wel een deel van uw vermogen overgeheveld waardoor uw nalatenschap kleiner is en er later minder erfbelasting verschuldigd zal zijn. 

Is uw vermogen zo groot dat de ontvanger in het hoogste tarief erfbelasting gaat betalen (20% voor kinderen en 40% voor niet-kinderen) dan bespaart u met iedere €1.000 die u schenkt €200 erfbelasting houd wel rekening met de kosten van de notaris). Kinderen betalen in het hoogste tarief erfbelasting als hetgeen ze als erfenis ontvangen groter is dan hun vrijstelling €21.559 in 2022 en de bovengrens van de eerste belastingschijf €130.425 in 2022. Blijft de erfenis daar onder dan is er door kinderen 10% erfbelasting verschuldigd en door alle anderen 30% (zij hebben een vrijstelling van €2.274 in 2022).

De rente van 6% die u moet betalen kunt u overigens zien als een extra vermogensoverdracht; u moet dit wel alle jaren beschikbaar hebben. Omdat u aangeeft over voldoende contante middelen te beschikken, kan een schenking boven de vrijstelling als de kinderen 20% erfbelasting moeten gaan betalen extra voordeel opleveren. Zij betalen dan 10% schenkbelasting in plaats van 20% erfbelasting en de 6% rente helpt u belastingvrij van uw contante vermogen af. Wat voor u de beste oplossing is én financieel haalbaar vraagt een zorgvuldige voorbereiding.

Let op: de jaarlijkse rente is verplicht, verzuimt u die te betalen dan wordt de papieren schenking toch als erfenis gezien en heeft u de papieren schenking voor niets gedaan. Blijf dus als u de papieren schenking bij de notaris heeft laten vastleggen jaarlijks de 6% rente betalen (eventueel met een automatische overschrijving).

Nico van Scheijndel werkt als juridisch/fiscaal adviseur en houdt hij zich met name bezig met de afwikkeling van nalatenschappen, als Register Executeur, boedelgevolmachtigde of adviseur vanuit zijn bedrijf Akto, uw erfcoach en meer www.akto.nu. Nico van Scheijndel is medeauteur van de almanak Erven en Schenken van Plus Magazine.

Auteur 
  • Nico van Scheijndel