Schenkingen aan goed doel aftrekbaar?

Wij schenken eigenlijk elk jaar aan verschillende goede doelen (ANBI’s). In de maand december kijken we hoeveel we dat jaar willen geven en aan welke instellingen. Bij ons is altijd maar een deel aftrekbaar voor de inkomstenbelasting maar we begrepen van vrienden dat zij elk jaar alles mogen aftrekken. Doen wij iets niet goed?

Een gift aan een algemeen nut beogende instelling (ANBI) mag u aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting. U mag in dat geval periodieke en gewone giften aftrekken. Het verschil tussen u en uw vrienden zal zeer waarschijnlijk liggen in het feit dat u jaarlijks gewone giften doet en uw vrienden periodieke giften. Periodieke giften aan een ANBI mag u namelijk volledig aftrekken, gewone giften niet. Voor gewone giften geldt dat u slechts het bedrag boven een drempel aftrekken en bovendien geldt er een maximumbedrag. Het drempelbedrag en het maximumbedrag hangen af van uw drempelinkomen. Het drempelinkomen is het totaal van uw inkomsten en aftrekposten in box 1, 2 en 3. Als u online aangifte doet, heeft de Belastingdienst uw drempelbedrag al ingevuld op het scherm waar u uw giften kunt aftrekken.

Het drempelbedrag is 1% van uw drempelinkomen, maar minimaal € 60. Wat u meer heeft gegeven, mag u aftrekken en wel tot een maximumbedrag van 10% van dit drempelinkomen. Schenkt u al jaren aan bepaalde zelfde goede doelen, overweeg dan om deze giften periodiek te maken. U verplicht zich dan om voor tenminste vijf jaar een bepaalde gift aan een bepaald goed doel te doen. Door nog dit jaar een overeenkomst met een goed doel aan te gaan, maakt u al gebruik van deze mogelijkheid. De meeste goede doelen hebben voorbeelden van zo’n overeenkomst op hun site. Ook op de site van de Belastingdienst kunt een voorbeeld hiervan vinden >>

N.B. Schenkt u aan een culturele ANBI dan mag u bij het berekenen van de aftrek de gift met 25% verhogen; maar maximaal met € 1.250. Een culturele ANBI houdt zich bezig met kunst en cultuur (denk daarbij aan: een museum, een bibliotheek of een schouwburg). Of een goed doel een ANBI is en of een ANBI een culturele ANBI is, kunt u controleren op de site van de Belastingdienst.

N.B. Giften die u deed vóór het sluiten van de overeenkomst, zijn géén periodieke gift en mag u dus niet aftrekken.

Mr. Nicole Goud is fiscalist en jurist. Zij is ruim 15 jaar als belastingadviseur werkzaam geweest, heeft een aantal jaren gewerkt binnen de advocatuur en als auteur bij een opleidingsbedrijf voor financiële dienstverlening op het gebied van o.a. erfrecht, familierecht, en het fiscale recht (erf- en schenkbelasting, inkomstenbelasting, bedrijfsopvolging). Ook heeft zij ervaring in de notariële boedelpraktijk. Sinds een aantal jaar is zij eigenaar van Akto, uw erfcoach en meer (www.akto.nu) en houdt zij zich bezig met financieel en juridisch advies voor senioren met de focus op de afwikkeling van nalatenschappen. Sinds 21 maart 2019 is zij ook RegisterExecuteur.