Verwerpen of aanvaarden?

Bankbiljetten
Getty Images

Mijn tante is helaas overleden. In haar testament ben ik aangewezen als enige erfgenaam en executeur. Daarnaast heeft ze een aantal legaten (schenkingen) opgenomen aan verschillende personen en instellingen. Ik maak me zorgen dat er voor mij zelf niets overblijft of dat ik zelfs te kort kom. Wat is de beste aanpak, de nalatenschap aanvaarden of verwerpen?

Ik kan me uw twijfel goed voorstellen, gezien het grote aantal legaten. Voordat u besluit de nalatenschap te verwerpen, raad ik u aan om eerst als executeur een inventarisatie te maken van de nalatenschap. U kunt de notaris vragen om een akte van executele op te stellen. Daarmee krijgt u toegang tot de bankrekeningen van uw tante en kunt u een overzicht maken van haar bezittingen en schulden. Laat ook de woning en inboedel taxeren, zodat u de marktwaarde kent.

Op basis van deze boedelbeschrijving kunt u vervolgens besluiten of u de nalatenschap zuiver wilt aanvaarden, beneficiair (met beperkte aansprakelijkheid) of dat u deze wilt verwerpen als het een negatieve nalatenschap blijkt te zijn. Is er sprake van een negatieve nalatenschap, dan bent u als executeur klaar en moet er een vereffenaar worden aangesteld.

Ter geruststelling: vaak blijkt een nalatenschap uiteindelijk toch positief uit te pakken, ondanks de eerste indruk. De boedelbeschrijving zal snel duidelijkheid geven over de financiële situatie.

Nico van Scheijndel houdt hij zich met name bezig met de afwikkeling van nalatenschappen, als Register Executeur, boedelgevolmachtigde of adviseur vanuit zijn bedrijf Akto, uw erfcoach en meer www.akto.nu. Nico van Scheijndel is medeauteur van de almanak Erven en Schenken van Plus Magazine.