Vraag van de week: beperkte gemeenschap van goederen

Mijn vrouw en ik zijn vorig jaar volgens de wet getrouwd. We hebben begrepen dat we nu in een beperkte gemeenschap zijn getrouwd en dat we een administratie moeten bijhouden over wat van wie is. Maar dat werkt toch helemaal niet?

Het klopt dat u in een beperkte gemeenschap van goederen bent getrouwd en dat u daardoor die administratieplicht hebt om in de toekomst onduidelijkheden te voorkomen. De beperkte gemeenschap houdt in dat hetgeen u beiden bezat voor het huwelijk uw persoonlijk bezit (en schuld) blijft en dat wat u verkrijgt uit erfenis of schenking ook privé bezit blijft. Alleen dat wat u samen opbouwt, is gemeenschappelijk bezit.

Ik begrijp heel goed dat u weinig voelt voor die administratie. Het is een probleem dat zich nu al voordoet bij huwelijken die lang geleden na het maken van huwelijkse voorwaarden zijn aangegaan. Volgens vrijwel alle huwelijkse voorwaarden moet het privé bezit geadministreerd worden en moet jaarlijks verdeeld wat in de gemeenschappelijk pot over is overgebleven. In de praktijk zien we dat dit nauwelijks gebeurt en dat er na het overlijden alsnog moet worden uitgevoerd wat al die jaren daarvoor is nagelaten. Gelukkig voorzien veel huwelijkse voorwaarden in een verplicht wederzijds finaal verrekenbeding waardoor er feitelijk in gemeenschap van goederen wordt vererfd. De mogelijkheid van een finaal verrekenbeding heeft de beperkte gemeenschap waarin u bent getrouwd niet.

Wilt u later onduidelijkheid over wat van wie is voorkomen bij echtscheiding of vererving, dan is het zinvol om in ieder geval een bescheiden administratie bij te houden van de grotere uitgaven en een aparte bankrekening aan te houden van de privé bezittingen. Zonder die aparte administratie wordt een afwikkeling van de nalatenschap van de eerst overleden echtgenoot een enorme klus waarbij onenigheid over wat van wie is op de loer ligt.