Vraag van de week: de beleggingsleer

Mijn zoon wil samen met zijn vrouw een woning kopen. Mijn vrouw en ik willen hem een flinke schenking geven zodat ze minder hypotheek nodig hebben voor de aankoop. We vragen ons wel af wat er met onze schenking gebeurt als de relatie stuk loopt en wat krijgt onze zoon terug bij de verkoop van de woning?

In uw vraag zitten eigenlijk twee vragen besloten. Eén: hoe sluit ik bij schenking de aangetrouwde uit en twee: hoe krijgt uw zoon zijn ingebrachte geld weer terug bij de verkoop van de woning.

Het antwoord op de eerste vraag is door uw zoon te schenken met uitsluiting. Eigenlijk net als in veel testamenten staat, bepaalt u dan dat de schenking noch de vruchten daarvan (rente of waardevermeerdering) bij echtscheiding gedeeld moeten worden met de aanstaande ex. Omdat het om een koop en een aanzienlijke schenking gaat, lijkt het handig om de leverende notaris direct een akte van schenking op te laten stellen. Dat heeft twee grote voordelen, namelijk  dat het duidelijk is dat er geschonken is en dat de schenking voor de woningaankoop is gebruikt én dat de uitsluiting op de juiste wijze is geformuleerd.

Wat betreft de schenking en het terug kunnen krijgen van het meer ingelegde bedrag (de schenking) is er sinds 2012 sprake van de zogenoemde beleggingsleer. Volgens die beleggingsleer komt de waardeontwikkeling van de woning terug in het door een van de partners extra ingebrachte geld. De waarde van de schenking van u aan uw zoon fluctueert dus mee met de waardeontwikkeling van de woning.

Stel dat u €50.000 schenkt en de woning is bij verkoop 10 procent in waarde gestegen, dan krijgt uw zoon eerst zijn €50.000 terug, plus de 10 procent waarde ontwikkeling: € 5.000, de rest van de ontstane overwaarde wordt in gelijke delen over de (ex)partners verdeeld. Dat werkt zo bij waardevermeerdering maar ook bij waardevermindering.

Natuurlijk hoopt u dat de relatie van uw zoon en zijn partner bestendiger is en dat er geen sprake is van echtscheiding, maar als deze dan toch aan de orde is, dan hebt u het met de akte van schenking goed geregeld, de beleggingsleer zorgt ervoor dat uw zoon met de extra inleg ook extra meedeelt in de waardeontwikkeling. Of zoals een goede bekende ooit zei: “je moet afspraken maken als je vriendjes bent”. Zij heeft nog steeds gelijk.