Vraag van de week: Een vreemd testament

Vraag van de week

Testament
Getty Images

In het testament van mijn onlangs overleden vader heeft hij niet zijn kinderen laten erven (mijn vader was op moment van overlijden ongehuwd), maar de nieuwe partner van mijn moeder, zijn ex-echtgenote. Wij vinden dit een vreemd testament omdat hij een hekel aan de man had. Wij vermoeden dat hij dat heeft gedaan om ons dwars te zitten. Kunnen we dit vreemde testament aanvechten?

Een ieder is vrij om het testament te laten opstellen dat hij of zij wenst. Het is aan de notaris om die wens te onderzoeken en deze in het testament te formuleren. Er komen ook bij ons vreemde testamenten voorbij met legaten aan organisaties waar wij grote vraagtekens bij hebben of aan personen die wij niet zo snel zouden kiezen. Onze ervaring is dat de meeste notarissen kritische vragen stellen aan de persoon die iets vreemds of ongebruikelijk wil in zijn of haar testament. Maar als de persoon dat wil en er geen juridische bezwaren zijn, zal de notaris de bepaling opnemen in het testament.

Het testament aanvechten zal waarschijnlijk niet tot het gewenste resultaat leiden. Wel kan de nieuwe partner van uw moeder de notaris die het testament heeft opgesteld, vragen of hij nog aantekeningen heeft waaruit de beweegreden van uw vader blijkt.

Nu uw stiefvader de enig erfgenaam is, is het aan hem om te beslissen wat hij doet. Verwerpt hij, dan erven de kinderen weer de nalatenschap van vader. Verwerpt hij inderdaad, dan is vanwege een bepaling in de Successiewet door de verwerping toch de hoge erfbelasting van 30% en 40% voor alle anderen dan kinderen van toepassing en niet de 10% en 20% die kinderen betalen. Verwerpt hij de nalatenschap niet dan kunnen jullie als kinderen een beroep doen op de legitieme portie. Jullie ontvangen dan de helft van jullie normale erfdeel, de andere helft erft stiefvader.

Nico van Scheijndel
Nico van Scheijndel

 

Nico van Scheijndel houdt hij zich met name bezig met de afwikkeling van nalatenschappen, als Register Executeur, boedelgevolmachtigde of adviseur vanuit zijn bedrijf Akto, uw erfcoach en meer www.akto.nu. Nico van Scheijndel is medeauteur van de almanak Erven en Schenken van Plus magazine.