Vraag van de week: Erfdelen toekennen

Vraag van de week

Erfdelen toekennen
Getty Images

Ik ben bezig met de voorbereiding van mijn testament. Ik wil een aantal personen en instellingen in mijn testament een legaat van een bepaald bedrag toekennen. Mijn probleem is dat ik niet weet hoeveel geld er zal zijn bij mijn overlijden en of er dan voldoende is om mijn kinderen tenminste hun legitieme portie te laten krijgen. Hoe los ik dit probleem op?

Het is inderdaad lastig om nu al te weten hoeveel er later te verdelen is. De meest eenvoudige oplossing voor dit probleem is om deze onzekerheid bij de ontvangers van de legaten neer te leggen. Dit doet u door ze niet een bepaald bedrag toe te kennen maar een percentage van de nalatenschap. Op die manier krijgen ze misschien niet het bedrag dat u in uw hoofd heeft, maar de uitkomst van de verrekening van het percentage.

U kunt het bedrag dat ze als percentage ontvangen nog wel beperken door een bepaald maximum in te stellen. Is er meer dan het maximum? Dan erven uw kinderen het meerdere.
Het is wel belangrijk om goed te omschrijven waarover het percentage genomen wordt (wat precies onder de nalatenschap wordt begrepen). Gebruikelijk is om het percentage te berekenen over het verschil tussen de bezittingen en schulden in de nalatenschap (zonder de legaten), inclusief de afwikkelingskosten.

Omdat een legataris een schuldeiser in de nalatenschap is, mag hij zich niet bemoeien met de afwikkeling van de nalatenschap. Maar doordat het percentage dat hij zal ontvangen, gekoppeld is aan de hoogte van de nalatenschap heeft hij wel belang bij hoe de nalatenschap wordt vastgesteld, tegen welke prijs wordt de woning verkocht bijvoorbeeld. Het is daarom goed om de legatarissen te betrekken bij de afwikkeling. 

Nico van Scheijndel
Nico van Scheijndel

 

Nico van Scheijndel houdt hij zich met name bezig met de afwikkeling van nalatenschappen, als Register Executeur, boedelgevolmachtigde of adviseur vanuit zijn bedrijf Akto, uw erfcoach en meer www.akto.nu. Nico van Scheijndel is medeauteur van de almanak Erven en Schenken van Plus magazine.