Vraag van de week: Erfenis naar goed doel

Vraag van de week

Ik ga een erfenis van een tante krijgen. Na de verkoop van haar woning en een aantal zaken uit haar inboedel blijft er voor mij en mijn zus een flink bedrag over, waar we erfbelasting over moeten betalen. Zelf heb ik geen kinderen en de erfenis van tante ook niet nodig. Kan ik hem in plaats van zelf te accepteren direct doorgeven aan een goed doel zodat we erfbelasting besparen?

Nee, dat kan niet. Wanneer u namelijk uw erfenis verwerpt (omdat u hem naar het goede doel wil laten gaan) zouden uw kinderen als uw plaatsvervullers in aanmerking komen om te erven. Omdat u die niet hebt, kijkt de wet naar de volgende in lijn en dus erft niet het goede doel, maar uw zuster. Verwerpen van uw nalatenschap is dus niet de oplossing.

Wat wel kan, is eerst de erfenis van tante accepteren en dan schenken. De erfbelasting is inderdaad fors. U hebt maar een vrijstelling van €2.173 en daarna betaalt u over de eerste €124.727 30 procent belasting en over het meerdere zelfs 40 procent. Dit is minder dan voor 2010 het geval was, maar nog steeds veel geld.

Is uw goede doel een ANBI of SBBI, dan hoeft dit goede doel over uw schenking vervolgens geen schenkbelasting te betalen. Of het goede doel een (culturele) ANBI of SBBI is, kunt u nakijken op de site van de Belastingdienst. Een ANBI is een Algemeen Nut Beogende Instelling, een SBBI (Sociaal Belang Behartigende Instelling) op het gebied van sport en muziek. Let op! Giften aan een SBBI zelf zijn niet aftrekbaar, behalve als het om een steunstichting SBBI gaat. Deze steunstichting SBBI is een speciale stichting die een SBBI kan oprichten voor de financiering van en jubileum of andere speciale gelegenheid en geldt maar voor één kalenderjaar

Is het goede doel geen ANBI of SBBI, dan betalen ze net als u 30 en 40 procent schenkbelasting over uw schenking en wordt er over de erfenis dus zowel erfbelasting als schenkbelasting geheven.

Het positieve is dat uw schenking aan een ANBI een fiscaal voordeel voor u kent. Door de schenking hebt u bij de aangifte inkomstenbelasting namelijk een aftrekpost giften. U kunt voor een eenmalig gift niet alles aftrekken. Er is een drempel van 1 procent van uw drempelinkomen (dat is het totaal van uw inkomsten en aftrekposten in box 1, 2 en 3) en een maximum van 10 procent van uw drempelinkomen. Schenkt u periodiek, dat wil zeggen dat u vij jaar lang het zelfde bedrag aan ene goed doel schenkt en dit vastlegt in een overeenkomst, dan hebt u geen last van de drempel, maar moet u zoals gezegd wel vijf jaar lang hetzelfde bedrag schenken. Dat laatste is misschien ook wel verstandig want door het grote bedrag dat u erft, kunt u een flink deel van de erfenis niet aftrekken bij de aangifte inkomstenbelasting. Door het over vijf jaar te spreiden lukt dit mogelijk wel.

De erfenis van tante direct doorgeven aan een goed doel om erfbelasting te voorkomen, lukt dus niet. U moet eerst erven en kan dan pas schenken aan het goede doel. Doet u dit ook nog eens fiscaal verstandig, dan krijgt u indirect nog een deel van de betaalde erfbelasting in de vorm van teruggave inkomstenbelasting terug.

Nico van Scheijndel werkt als juridisch/fiscaal adviseur voor onder andere de Plustelefoon. Daarnaast houdt hij zich met name bezig met de afwikkeling van nalatenschappen, als executeur, boedelgevolmachtigde of adviseur vanuit zijn bedrijf Akto, uw erfcoach en meer www.akto.nu. Nico van Scheijndel is medeauteur van de almanak Erven en Schenken van Plus magazine.