Vraag van de week: Erft mijn aanstaande ex van mijn ouders?

Vraag van de week

Mijn man en ik zijn bezig te scheiden van elkaar. We zijn ooit in gemeenschap van goederen getrouwd. Mijn vader ligt nu slecht. Mijn aanstaande ex met wie ik in gemeenschap van goederen ben getrouwd, vertraagt het echtscheidingsproces. Ik vermoed dat zij dit doet om nog van hem te kunnen erven, maar dat erfrecht eindigt toch als we de echtscheiding aangevraagd hebben?

Omdat de echtscheiding reeds in aangevraagd is ook de gemeenschap van goederen opgeheven. Dat betekent dat u niet meer verantwoordelijk bent voor schulden die uw aanstaande ex maakt en andersom. Wat de erfenis van uw vader betreft, deze valt nu buiten de gemeenschap. U hoeft dus niet bang te zijn dat uw aanstaande ex-echtgenoot mee-erft van uw vader als hij eerder komt te overlijden dan dat de echtscheiding is ingeschreven bij de burgerlijke stand. 

Dat is anders wanneer u zelf komt te overlijden, zolang u getrouwd bent erft uw aanstaande ex van u. Dat eindigt pas als de echtscheiding is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand. Maar misschien maakt u zich wat de erfenis betreft onnodig zorgen.

Wanneer uw vader en moeder een testament hebben gemaakt waarin een uitsluiting voor schoonfamilie is opgenomen, dan erft u wel, maar hoeft u die erfenis sowieso niet te delen met uw echtgenoot. Ook in het geval u na 1 januari 2018 volgens de nieuwe wettelijke regels van het huwelijks goederenrecht getrouwd zou zijn hoeft u niet te delen. 

Het is natuurlijk bijzonder ergerlijk dat uw aanstaande ex de treurige situatie van uw vader inderdaad uitbuit om nog een graantje mee te pikken. Gelukkig erft hij niet van zijn huidige schoonvader en is al het vertragen wart dat betreft nodeloos.

Nico van Scheijndel werkt als juridisch/fiscaal adviseur voor onder andere de Plustelefoon. Daarnaast houdt hij zich met name bezig met de afwikkeling van nalatenschappen, als executeur, boedelgevolmachtigde of adviseur vanuit zijn bedrijf Akto, uw erfcoach en meer www.akto.nu. Nico van Scheijndel is medeauteur van de almanak Erven en Schenken van Plus magazine.