Vraag van de week: Heeft mijn zus me onterfd?

Onze familie was nooit zo hecht. Toch viel het me tegen dat mijn broers wel van mijn zus erven en ik niet. Ik heb toch dezelfde rechten als zij. Heeft mijn zus me onterfd en heb ik recht op een legitieme portie?

Wanneer uw zus geen kinderen en/of partner had, is zij vrij om aan een ieder na te laten die zij haar erfenis gunt. Hiervoor moet ze wel een testament laten opstellen door de notaris. Zonder testament erven uw ouders (indien in leven) en haar broers en zussen en mochten die zijn vooroverleden, hun afstammelingen als plaastvervullers.

Met een testament kan zij zelf haar erfgenamen aanwijzen. Dat mogen nog steeds haar ouders, broers en zussen zijn, maar even goed een aantal goede vrienden of goede doelen. Benoemt uw zus in haar testament een aantal personen en komt u daar niet in dat rijtje voor, dan erft u dus niet van uw zus.
Van onterven  spreken we eigenlijk vooral in de relatie ouder-kind. Onterft een ouder een kind dan heeft dat kind toch nog recht op een wettelijk deel; de legitieme portie. Het kind moet binnen vijf jaar na overlijden van de ouder een beroep doen op dat legitieme deel.

Tussen broers en zussen bestaat er geen legitieme portie. Maar u kunt zich wel onterfd voelen omdat uw broers wel erven van uw zus, maar recht op en legitieme portie heeft u niet. Bovendien zou u volgens de wet (dus zonder testament) wel mede-erfgenaam zijn. U zult dus moeten beruste in het feit dat uw zus u niet tot mede-erfgenaam heeft benoemd.