Vraag van de week: Het gevaar van beneficiair aanvaarden 

Omdat ik weinig contact heb gehad met mijn vader wil ik - nu hij is overleden - beneficiair aanvaarden. Ik heb begrepen dat ik dan niet voor zijn eventuele schulden aansprakelijk ben, klopt dat?

Dat klopt voor een deel. Wanneer u beneficiair aanvaardt, bent u voor niet meer schulden aansprakelijk dan dat er bezittingen zijn. Dat klinkt goed en dat is het in veel gevallen ook. Juist vanwege het voorkomen van schulden wordt er steeds vaker beneficiair aanvaard om er zeker van te zijn dat je niet met schulden uit de nalatenschap blijft zitten. Schulden zijn bijvoorbeeld de rekening van postorderbedrijven en de nog op de woning rustende hypotheek. Maar schulden zijn ook de legaten uit het testament en de niet opeisbare vordering (de erfenis) die kinderen van de eerst overleden stiefouder hebben, eventueel verhoogd met rente. Vooral in samengestelde gezinnen is het verstandig beneficiair te aanvaarden omdat de vorderingen van de kinderen van de eerst overleden stiefouder tot problemen kunnen leiden.

Toch moet je ook bij beneficiair aanvaarden oppassen. Beneficiair aanvaarden beschermt je tegen de schulden uit de nalatenschap, maar niet tegen de kosten die gemoeid zijn met een afwikkeling. Beneficiair aanvaarden brengt zelf ook kosten met zich mee, zo zijn er griffiekosten (€130 per akte), eventuele opruimingskosten en de notaris heeft mogelijk een verklaring van erfrecht opgesteld. Daarnaast lopen de huur of hypotheekkosten door en ook de energie- en waterlevering, de verzekering en dergelijke lopen allemaal door. Die kosten moeten door de erven betaald worden als ze niet uit de nalatenschap betaald kunnen worden. Soms is het beter een nalatenschap te verwerpen om die kosten te vermijden. Maar let op, wanneer u verwerpt zijn uw kinderen plaastvervullers en bij hun verwerping hun kinderen weer enz. enz. Zijn de laatsten in de rij plaatsvervullers minderjarig, dan is van de rechter goedkeuring nodig om te kunnen verwerpen. 

Ik adviseer u om eerst - zonder daden van zuivere aanvaarding te verrichten - een overzicht te maken van de bezittingen en schulden van uw vader voordat u besluit hoe u wil aanvaarden. Lukt dat niet omdat er bijvoorbeeld geen bankafschriften of kopie aangifte inkomstenbelasting meer is, dan lijkt beneficiair aanvaarden toch de beste keuze.

Nico van Scheijndel werkt als juridisch/fiscaal adviseur. Daarnaast houdt hij zich met name bezig met de afwikkeling van nalatenschappen, als Register Executeur, boedelgevolmachtigde of adviseur vanuit zijn bedrijf Akto, uw erfcoach en meer www.akto.nu. Nico van Scheijndel is medeauteur van de almanak Erven en Schenken van Plus magazine.